Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Yemen Medya Bürosu

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Sâlih Heyet ile Buluşmadı ve Hilâfet’in Kurulmasına İlişkin Mesajı Cumhurbaşkanlığı Bürosu Teslim Aldı

Hizb-ut Tahrir / Yemen Vilâyeti’nden bir heyet bugün, 20 Receb 1425 muvâfık 05 Eylül 2004 Pazar günü, sabah saat 10:00’da Cumhurbaşkanı ‘Ali ‘Abdullah Sâlih ile belirlenmiş randevuya göre görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Bürosu’nu ziyaret etti. Velâkin Cumhurbaşkanı, Heyet ile buluşmadı ve mesajı Cumhurbaşkanlığı Bürosu teslim aldı.

Söylemeye değerdir ki, Hizb-ut Tahrir, Cumhurbaşkanı’na hitaben gönderdiği 01 Receb 1425 muvâfık 17 Ağustos 2004 tarihli önceki mektupta buluşma için önceden bir tarih talep etmişti.

Bu buluşma talebi, Cumhurbaşkanı’nın 21-23 Haziran 2004’te San’a’da düzenlenen İrşâd Konferansı’nda “Siz, İslamî bir Hilâfet olmasını istiyor musunuz? İslamî bir Hilâfet’in bulunması mümkündür, velâkin kapılarından evlerine girin, yönetici ve yönetilen ile diyalog kurun ve ikna edin” diyerek yaptığı davete icabeten gelmişti.

Hizb-ut Tahrir’in mesajında şöyle geçti: “Sa’de’deki acıklı hadiselerde aslolan, iki Müslüman tarafın kılıçlarıyla değil akıllarıyla hareket etmeleriydi. Hizb mesajında, Hilâfet Devleti’ni kurmanın farz olduğunu, hatta farzların tâcı olduğunu, Müslümanların izzetlerinin, kalkınmalarının ve kuvvetlerinin ancak Hilâfet ile olduğunu, Hilâfet kâim (kurulu) ise azametli olacakları, Hilâfetin yıkılmasından sonra ise Müslümanlara zilletin, mihnetin, sefâletin, parçalanmanın ve paramparça dağılmanın isabet ettiğini, Hilâfet’in Dinin koruyucu ve Müslümanların kalkanı olduğunu, şer’i hükümler ile hadlerin ancak onunla tatbik edilebileceğini, sınırlarının ötesine taşarak Cihad edeceğini, Ümmetin işlerini ihsan ile yürüteceğini ve karanlıklardan aydınlığa çıkışın liderliğini yapacağını beyan etmiştir.”

 

H. 20 Receb 1425
 HİZB-UT TAHRİR M. 05 Eylül 2004

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |