Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Sudan Resmi Sözcülüğü

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Güney Senaryosunda Dârfur’un Koparılışı

Haber ajansları, Dârfur isyancılarının, Abuca müzakerelerinde Afrika Birliği tarafından sunulan Emniyet Tertibâtı Belgesi’ni reddettiklerini haber verdiler. Aynı minvalde Londra Radyosu, Sudan Kurtuluş Hareketi siyâsî yetkilisi Ebu’l Kâsım Hacı Âdem’in şöyle dediğini bildirdi: “Her iki hareket de, Hükümet ile Halkçı Hareket arasında Dârfur’daki durum hakkında belirlenen Emniyet Tertibâtı’ndan vazgeçmeyi arzulamaktadır. Üzerinde durulan husus, her iki hareketin de Dârfur’da güvenlik önlemlerinin alınması çerçevesinde Nifâşa metninin tatbikini talep etmeyi göz önünde bulundurmasıdır

Sudan’ın Parçalanması Plânı üzerinden Amerika ve Batılı Kâfir devletlere destek vererek, zayıflatmak, servetlerini yağmalamak ve İslam’ın hayat ve devlet sahasına fiilî olarak geri dönüşünü engellemek üzere, Güney Sudan’ın koparılışının gerçekleştirildiği aynı senaryo ile Dârfur’un Sudan’dan koparılışının da sürdürüldüğü bundan önce apaçık ortaya çıkmıştır.

Dolayısıyla vâcip olan, bu pis plânı durdurmak üzere, Nifâşa’yı (protokolünü) kökünden söküp atmaktır.

 

İbrâhim Usmân (Ebu Halîl)
H. 22 Receb 1425
 HİZB-UT TAHRİR
Sudan Resmi Sözcüsü
M. 06 Eylül 2004

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |