Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Endonezya Resmî Sözcülüğü

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Hizb-ut Tahrir / Endonezya’dan Cakarta’daki Avustralya Sefâreti Önündeki Patlamaya Dâir Açıklama

9 Eylül 2004 Perşembe sabahı, yerel saatle 10:27’de Cakarta’daki ana cadde üzerinde bulunan Avustralya Sefâreti önünde büyük bir patlama gerçekleşti. Dokuz kişi ölürken yüzlerce kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle çok sayıda bina ve dükkan hasâra uğradı.

Hizb-ut Tahrir / Endonezya olarak aşağıdaki beyânatta bulunuyoruz:

1. Bu işi kınıyor ve reddediyoruz. Çünkü bu, İslam’ın haram kıldığı menfur işlerdendir ve çünkü cadde ortasında mâsum insanlar öldürülmüş, birçokları yaralanmış, insanların mülklerine zarar verilmiş, insanlar terörize edilmiş (korkutulmuş) ve kanları akıtılmıştır ki bunları hepsi de iğrenç menfur hareketlerdir.

2. Medya kuruluşlarını ve devlet yetkililerini, durup dururken İslâmî hareketleri suçlama girişimlerinden sakındırıyoruz. Çünkü birçok olayda İslamî olmayan bazı şerir kesimlerin, buna benzer veya bundan daha kötü patlamaları gerçekleştirdikleri kanıtlanmış ama sonra medya organlarında İslâmî hareketlerin bu cürümleri üstlendikleri iddiaları yayınlanmıştır. Bu durum Irak’ta ve Irak dışındaki birçok yerde de tekerrür etmektedir. Bu da İslâmî hareketlere, bizâtihi doğrudan İslam’a ve terörizmin merkezi olarak yansıtılan Endonezya’ya zarar vermektedir.

3. Güvenlik güçlerinden fâilleri derhal tutuklamalarını, niyetlerini ve maksatlarını ifşa etmelerini ve tam bir cezalandırmayla cezalandırmalarını talep ediyoruz. Yönetimdeki yetkililerin de bu hususta güvenlik güçlerini ve diğer kimseleri desteklemelerini istiyoruz.

4. Endonezya’da olan-olmayan tüm Müslümanların şuna dikkatlerini çekmek istiyoruz: Allah’ın Şeriati’nden uzak oldukları müddetçe kendi güvenliklerini de ülkelerinin güvenliğini de gerçekleştiremezler ve kendilerini Kâfirin saldırısından kurtulamazlar. Çünkü güvenlik, kurtuluş, zafer, izzet, hayr, merhamet ve saadet... işte bunların tamamı, ancak Allah’ın Hânif Şeriati’ne itaat ettikleri zaman Allah [Subhânehu ve Te’alâ] tarafından bahşedilir. Allah [Subhânehu ve Te’alâ] şöyle buyurmuştur:

Gerçekten size Allah’tan bir nur ve apaçık bir Kitâb geldi. Allah onunla rızâsını arayanları selâmet (güvenlik, kurtuluş) yollarına götürür ve onları İzniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru bir yola hidayet eder (iletir). [el-Mâide 15-16]

 

Adres: Gedung Fuyinto-Sentra-Mampang Lt. 2 Jl. Mampang Prapatan Raya No 28

Jakarta Selatan 12790, Indonesia

Cep telefonu: 0811119796 Telefon/Faks: (62-21) 79191263

E-mail: ismaily@telkom.net info@al-islam.or.id

Web: www.al-islam.or.id

 

Muhammed İsmâil Yusanto
H. 24 Receb 1425
 HİZB-UT TAHRİR
Endonezya Resmi Sözcüsü
M. 09 Eylül 2004

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |