Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Sudan Resmi Sözcülüğü

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

İsyancı Garang Hareketi ve Ülkede Fitnenin Yükselişi

Vâdi-un Nîl ailesi tarafından Kahira’da düzenlenen bir sempozyumda, Güney Sudan’daki isyancı hareketin güvenlik yetkilisi Edward Leeno, nihâî barış anlaşmasını imzalamaması halinde, Hartum’un etrafını büyük bir çit ile saran milyonlarca kızgın fakirin başlatacakları bir ayaklanmayla Hükümeti tehdit etti. Cumhurbaşkanı yardımcısı ‘Ali ‘Usman ise 13.09.2004 Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında şöyle dedi: “Müzâkereler, bu ayın sonu veya önümüzdeki ayın başından itibaren kaldığı yerden devam edecektir. Ama Nifâşâ Anlaşması’nın lüzumuna güvenmek ve partilerin birbirlerine zarar vermemesi gerektiğini hatırlamak zorundayız. Nitekim Garang’ın Dârfur fitnesine ve feci sonuçlarına yönelik bir desteği söz konusudur.”

Hükümet, isyancı Garang’ın Dârfur’daki fitneyi desteklemek ve körüklemek için neler yaptığını ve isyancı hareketin konuşmasında Hartum’da ayaklanma çıkarmakla tehdit ettiğini bildiği halde, nasıl olur da müzakerelerin yeniden başlatılmasında ısrar eder? Hele ki isyancı John Garang ve hareketinin, Kâfir Batı’nın ülkeyi parçalamak ve servetlerini yağmalamak için kullandığı bir kuklası olmaktan başka bir şey olmadığı yakından ve uzaktan net bir biçimde açığa çıkmış iken...

Allah’ın, Rasulü’nün ve Mü’minlerin hoşnut olacağı ve bu ülkenin üzerindeki zilleti ve aşağılanmayı kaldıracak olan tek tavır, bu utanç verici anlaşmaları feshedip atmak ve isyancıların bu beldenin servetlerine, ideolojisine ve vahdetine yönelik tamahlarına götüren yolu kesecek olan Râşidî Hilâfet’i ilan ederek doğru köşeye yerleşmektir.

 

İbrâhim Usmân (Ebu Halîl)
H. 29 Receb 1425
 HİZB-UT TAHRİR
Sudan Resmi Sözcüsü
M. 14 Eylül 2004

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |