Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Sudan Resmi Sözcülüğü

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Sayın Hartum Vilâyeti Emniyet Müdürü

Es-Selâmu ‘Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuhu

İdeolojisi İslam olup hayatının temelini Akidesi haline getirerek Ümmeti kalkındırmak için fikrî ve siyâsî bir çalışma yapan bir parti vasfıyla Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilâyeti olarak iç işlerimiz üzerinde çalıştık ve kâfir kuvvetin bize nasıl bir ok attığını gördük. Çıkışımızın Râşidî Hilâfet’i kurarak Allah’a dönmekten başka bir şekilde olamayacağını idrak ettik.

Bu nedenle H. 24 Şa’bân 1425 muvâfık M. 08 Ekim 2004 Cuma günü Cuma namazı akabinde barışçıl bir yürüyüş yapacağımızdan sizi haberdar etmek istedik. Yürüyüş, devlet başkanına ve Silahlı Kuvvetler komutanına (Genelkurmay başkanına) içerisinde kendisiyle hem bu dünyada izzeti hem de Âhirette mükâfatı elde edeceğimiz ve Nebî [SallAllahu ‘Aleyhi ve Sellem]’in kurulacağını müjdelediği Râşidî Hilâfet’in kurulmasını talep ettiğimiz bir müzekkere teslim etmek üzere, Hizb’in resmî sözcüsünün bürosunun önünden başlayıp Silahlı Kuvvetler karargâhına kadar devam edecektir.

Ve’s Selâmu ‘Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuhu

 

İbrâhim Usmân (Ebu Halîl)
H. 05 Şa'bân 1425
 HİZB-UT TAHRİR
Sudan Resmi Sözcüsü
M. 19 Eylül 2004

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |