Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Bangladeş Resmi Sözcülüğü

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Mevcut Yönetim Sistemi Ümmeti Sömürgeci Saldırıdan Korumada Başarısız Oldu

1. Ülkede son zamanlarda meydana gelen bazı belirli olaylardan sonra, özellikle Amerika ve Hindistan, Bangladeş’in siyâsî sahnesi üzerinde aktif hale geldi. Hükümet yetkilileri ve önde gelen siyâsî partilerin liderleri ile birçok toplantılar düzenlediler, büyükelçileri ve ziyarete gelen heyetleri Bangladeş’in iç işleri hakkında yorumlar yaptılar.

2. Sömürgeciler ülkede istikrarsızlık oluşturmakta, sonra da Bangladeş’i “başarısız devlet” olarak damgalamaktadır. Öyle ki son dönemlerde Irak ve Sudan gibi ülkelerde olduğu gibi, Bangladeş’in de işlerine müdâhale edebilsinler. Onların bundaki kastı, ülke siyâsetine yön vermek ve ekonomisi ile doğalgaz gibi tabiî kaynaklarını kontrol altına almaktır.

3. Hizb-ut Tahrir - Bangladeş, onların bu müdâhalelerini kınamakta ve mevcut sistemin halk üzerindeki yabancı kontrole karşı koymada zaten başarısız olduğuna inanmaktadır. Doğrusu onlar, bölünmüş siyâsî otoriteleri ve menfaat ile kara paraya dayalı politikaları nedeniyle sömürgecilerin ayağını yerleştirenlerdir. İktidar ve para için politikacılar sömürgecilere satılmakta ve halkın çıkarları hiçe sayılmaktadır.

4. Hizb-ut Tahrir - Bangladeş, Ümmeti korumak üzere birleştirecek şu üç noktalık çözümü halka sunmaktadır:

a. Ümmet, kendisini ve işlerine ilişkin otoritesini korumak üzere birleştirilmelidir.

b. Ümmet, ülkenin ekonomisi ve doğalgaz gibi tabiî kaynakları üzerindeki kontrolü ele geçirmek üzere tasarlanmış tüm sömürgeci plânlara karşı direnmek üzere birleştirilmelidir.

c. Ümmet, bölünmüş siyâsî otoriteyi ve menfaat ile kara paraya dayalı politikalarını reddetmek üzere topyekün birleştirilmelidir.

5. Hizb-ut Tahrir - Bangladeş insanları Hilâfet’i kurmak için çalışmaya dâvet etmektedir ki halk sömürgecilikten ve entrikalarından kurtulsun. Ancak ve sadece Hilâfet bu üç çözümü uygulayabilir. Çünkü:

a. Hilâfet; menfaate, kara paraya ve iktidar mücadelesine dayalı politikalardan bağımsızdır.

b. Hilâfet; bu çözümleri uygulamak, halkın maslahatlarını gözetmek ve onların hayrına çalışmak üzere Kur’an ve Sünnet ile emrolunmuştur.

c. Ancak ve sadece Hilâfet, Ümmeti birleştirebilir. Çünkü onun İslâmî ideolojisi, insanların îman ettikleri ideolojidir.

6. Hizb-ut Tahrir - Bangladeş, halkı ve Ümmeti kendisiyle birlikte çalışmaya dâvet etmektedir. O kadar ki mevcut yönetim sistemine karşı güçlü bir halk hareketi oluşsun ve Hilâfet yeniden kurulsun.

 

Muhyiddîn Ahmed
 HİZB-UT TAHRİR
Bangladeş Resmi Sözcüsü ve Genel Koordinatörü
H. 20 Şa'bân 1425
M. 05 Ekim 2004

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |