Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Ürdün Vilâyeti

Müslümanlar İzzet Ayı Olan Ramazan’da Yöneticileri Yüzünden Zelîl Oldular 

Ey Müslümanlar!

Allah [Subhânehu ve Te’alâ]’nın içerisinde oruç tutulmasını farz kıldığı, kıyama (terâvihe, gece namazına) kalkılmasını te’kid ettiği ve edâ edilen taatlerle diğerlerinden seçkin kıldığı ay olan Ramazan yaklaşmıştır. Kur’an-ı Kerîm; ibâdet, itaat, zafer, fetih ve kahramanlık ayı olan bu ayda inzâl edilmiştir. Cennet kapıları bu ayda açılmakta ve Cehennemin kapıları da bu ayda kapatılmaktadır. Sizin atalarınız bu ayı itaat ve teslimiyet ile karşılar, sayfalarını izzet ve şeref ile doldururlardı. Peki siz bu kerîm varışı ne ile karşılıyorsunuz? Siz onu, Rabbinizin Kitâbı têsirsiz bırakılmış, aranızda hükümleri ile hükmedilmez bir halde karşılamıyor musunuz? Siz onu zillet ve hezimet içerisindeyken, sizi tek bir râye (bayrak) etrafında birleştirecek bir İmâmdan [Halîfeden] mahrum bir halde karşılamıyor musunuz? Siz onu, Irak ve Filistin halkının feryat ve figanlarına duyarsız ve umursamaz bir haldeyken karşılamıyor musunuz? Müslümanların kanları akıtılırken ve namusları çiğnenirken, sizler sofraların başına oturup yemek tabaklarına gözlerinizi dikerek müezzinin [Allahu Ekber] çağrısını beklemiyor musunuz? İmânınıza yönelmenize ve azminizi artırmanıza dâvet eden ne kadar da çok çağrılar işittiniz! Ama yine de icâbet etmiyorsunuz?!

[Allahu Ekber] Râşidî Hilâfet Devleti’nin kurulmasına bir çağrıdır. [Allahu Ekber] Irak’taki, Filistin’deki ve Müslümanların diğer beldelerindeki Müslümanların desteklenmesine bir çağrıdır. [Allahu Ekber] ile Halîfe, Müslümanların beldelerini kâfirlerin pisliğinden kurtarmak ve âlemlere Rahmet olarak gönderilmiş İslam’ı yaymak için Cihâdı başlatır. Öyleyse nasıl olur da, oruca başlamak ve iftar etmek için o çağrıya icâbet ettiğiniz halde, izzet ve kalkınma için o çağrıya icâbet etmezsiniz?

Ey Müslümanlar!

Batı tarafına bakın da Filistin’deki kardeşlerinizin nasıl şehid edildiklerini ve evlerinin yahudilerin elleriyle nasıl başlarına yıkıldığını görün! Doğu tarafına bakın da Irak’taki kardeşlerinizin nasıl şehid edildiklerini ve evlerinin Amerikalıların elleriyle nasıl başlarına yıkıldığını görün! Sonra Ürdün’deki yönetimin batıdaki yahudilere ve doğudaki Amerikalılara nasıl bekçilik ve uşaklık ettiğini, kâfirleri desteklemekten ve plânlarını gerçekleştirmekten hiç de yorulup bıkmadığını görün! İşte yahudilere ve Amerikalılara karşı söylenen bir sözden veya yapılan bir eylemden kızgınlıkla nasıl patladıklarını görüyorsunuz. Bu hususta çıkarılan Vaaz ve İrşad Kanunu’ndan habersiz değilsiniz. Tüm bunlar sizin gözleriniz ve kulaklarınız önünde Ürdün’deki yönetim tarafından yapılmakta ama sizde ne bir kıpırdanma ne de bir kıpırdatma var! Üstelik dünyayı bağlılık, sıcak ilişkiler ve gelişme safsataları doldurmuş ama insanlar bunların ellerinden, her geçen gün daha da fakirleşmiş ve daha da zillete düşürülmüştür. Hiç kimse bu yönetimin yanlışlarını umursamamakta, karşısına çıkmaya cesaret edememekte ve onu hak ettiği ceza ile cezalandıramamaktadır.

Ey Müslümanlar!

Sizleri bu kerîm aydan, bu izzet ve taat ayından faydalanmaya dâvet ediyoruz. Öyle ki kendinizi gözden geçiresiniz ve tam bir muhâsebe ile hesaba çekesiniz. Böylece bu Ramazan, büyük bir farzı, Râşidî Hilâfet Devleti’ni kurma farzını yerine getirmeye ve Rasulullah [SallAllahu ‘Aleyhi ve Sellem]’in şu hadisinin gereğine itaat etmeye başlayacağınız yeni bir dönemin başlangıcı olsun:

Her kim boynunda (Halîfe’ye) bey’at olmaksızın ölürse, cahiliyye ölümü ile ölmüş olur.

ve şu Kudsî hadisinin:

Kulum, ona farz kıldıklarımı yapmaktan daha sevimli bir amel ile Bana yaklaşmadı.

İşte böylelikle Rabbinizin rızasına ulaşmak için bizimle birlikte olasınız. Öyleyse haydi, Ey hayrı yakınlaştırmak isteyenler ve Ey şerri kısaltmak isteyenler!

İşte size Rabbinizden basîretler (gözlerinizi açacak apaçık gerçekler) geldi! Her kim basîr (gören) olursa kendine olur ve her kim de kör olursa kendi aleyhine olur. Ben sizin üzerinizde bekçi değilim. [el-En’am 104]

 

 HİZB-UT TAHRİR
 Ürdün Vilayeti
H. 30 Şa'bân 1425
M. 14 Ekim 2004

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |