Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Suriye Vilayeti

Suriye Yönetimi Ramazan’ı, İslam’ı Yüklenenlere Karşı Tutuklama Operasyonu ile Karşıladı 

Suriye Yönetimi Mübârek Ramazan ayını günahlarını artırarak karşıladı. Güvenlik güçleri, 'Rabbimiz Allah’tır' demelerinden başka hiçbir gerekçe olmaksızın Hizb-ut Tahrir’in şebâbına (gençlerine) karşı bir tutuklama operasyonu gerçekleştirdi.

Onlardan sırf ‘Azîz ve Hamîd olan Allah’a îman ettikleri için intikam aldılar. [el-Burûc 8]

Çünkü onlar, Amerikan seçimlerinden sonra Golan Tepeleri konusunda yahudilerle zelîl müzâkerelere başlanmasına yönelik bir atmosfer hazırlayan bu yönetimin yüzüne karşı durmaktadırlar. Yine Hizbin şebâbı, orduları yahudilere karşı harekete geçmeye, varlıklarını yok etmeye ve Golan, Filistin ve diğer tüm işgâl edilmiş toprakları İslâm topraklarına iade etmeye dâvet etmektedirler. Orduların sessiz kalmalarını ve yahudilerle Golan Tepeleri hakkında yapılan müzakereler karşısında sâkin kalmalarını istememektedirler.

Suriye yönetimi, onların tutuklanmalarının gerekçesini açıklamaya cesaret edememiştir. Zîra tutuklanmalarının, İslam’a ve Allah’ın indirdikleri ile yönetime dâvet etmeleri gerekçesiyle olduğunu söyleyemez. Nitekim halk Müslümandır ve bu yalnızca onların yönetime olan nefretlerini ve öfkelerini artıracaktır. Yine tutuklanmalarının, Golan konusunda alçaltıcı anlaşmalar yapılmasını isteyen yönetime karşı çıkmaları gerekçesiyle olduğunu da söyleyemez. Çünkü bu, yönetimin Golan’daki haklarını kaybetmediklerine dâir gerçek dışı konuşmalarını deşifre edecektir.

Kaldı ki tüm uyanık hatta normal siyâsî kimseler, Suriye Yönetimi’nin yahudilerle müzâkerelerin başlatılarak uzlaşmaya varılmasına yönelik bir hava hazırlamaya çalıştığının farkındadırlar. Zaten bu fiilen başlatılmıştır. Nitekim iktidardaki el-Ba’as Partisi de dahil diğer partileri içine alan İlerici Vatanî Cephe’nin programındaki şu ibare artık kaldırılmıştır: “Siyonist devlet ile hiçbir barış ve uzlaşı olmaz!”

Üstelik Yönetimin bu tutuklama operasyonu; Allah’a, Rasulü’ne ve mü’minlere sâdık olan herkesi, Müslümanların ve İslâmi toprakların terk edilmesini reddeden herkesi ve önce Müslümanların ilk Kıblesi olan Filistin’deki mukaddes toprakları sonra da Golan Tepeleri’ni işgâl eden yahudilerle herhangi bir müzâkere veya uzlaşmaya gidilmesini reddeden herkesi kuşatacak bir tutuklama kampanyasına yönelik hazırlıkların devamı niteliğindedir.

Muhakkak ki Hizb-ut Tahrir, Müslümanların beldeleri üzerinde kurulu mevcut yönetimlerin, hak bir sözün söylenmesini, Allah için ve kulları için hâlis bir tavrın takınılmasını istemediklerinin farkındadır. Bununla birlikte onlar, Râşidî Hilâfet’i ve Allah’ın indirdikleri ile yönetimi geri getirmek için çalışanların varlığı karşısında duramamaktadırlar. Kezâ orduları Allah yolunda savaşmaya çağıran nîdaları da durduramamaktadırlar. Yine Hizb, ister dâhilî ister hâricî veya her iki şekilde olsun, bu yönetimlerin Filistin’in yahudilerce işgâlini kabul ettiklerinin, onun varlığını tanıdıklarının ve onun derhal yok edilmesi gerektiğini söyleyen herhangi bir kimsenin bulunmasına tahammül etmediklerinin de farkındadır. Hizb bunların hepsinin farkındadır.

Bununla birlikte Hizb, kendisine karşı kullanılan tüm baskı üsluplarının, sözde ve fiilde yalnızca kuvvetine kuvvet katmaktan ve bu yönetimlerin de düşüşlerini ve zilletlerini artırmaktan başkasıyla sonuçlanmadığının da farkındadır. Bunun delili, yönetim tarafından Hizbin şebâbına karşı birçok yerde tutuklama operasyonları tekrarlandığı halde, Hizbin kuvvetli, izzetli ve sebatlı bir şekilde, bir milim dahi sapmaksızın hak üzere yoluna devam etmesidir. Suriye Yönetimi bunun çok iyi farkındadır. Nitekim aynı anda Hizbin yüzlerce şebâbını tutuklamasının üzerinden çok zaman geçmiş değildir. O vakit Hizbi yok ettiğini düşünmüştü, velâkin şu anda yanıldığını idrak etmiştir. Nitekim mevcut tutuklama operasyonunu bu bilinçle gerçekleştirmektedir.

Hiç şüphesiz Hizb-ut Tahrir, Allah’a muhlis ve Rasulü’ne sâdık olarak seyrini Allah’ın yardımıyla sürdürecek ve Allah’tan başka hiç kimseden korkmaksızın ve hiçbir kınayıcının kınamasına aldırmaksızın Râşidî Hilâfet’i Allah’ın izniyle mutlaka kuracaktır. Bu yönetimin operasyonları yalnızca onun kuvvetine kuvvet katacak, Yönetimin ise zilletini ve utancını daha da artıracaktır.

Doğrusu yarın, bakışlara çok yakındır.

Zulmedenler nasıl bir yıkılışla yıkılacaklarını çok yakında bileceklerdir. [eş-Şu’arâ 227]

 HİZB-UT TAHRİR
 Suriye Vilayeti
H. 11 Ramazan 1425
M. 25 Ekim 2004

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |