Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Sudan Resmi Sözcülüğü

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Meclis Afrikalı Kâfir Kuvvetlerin Girişine İzin Veriyor

13 Ramazan 1425 muvâfık 27 Ekim 2004 Çarşamba günü haberlerde, 26 Ekim 2004 Salı günü düzenlenen bir toplantı sırasında, Sudan Meclisi’nin [865’i polis ve 450’si de sivil gözlemci olmak üzere toplam 3320 kişiden oluşan] Afrikalı kuvvetlerin Dârfur’a girişini onayladığı belirtildi.

Soru şudur: Sudan’da ülkenin egemenliğini ihlal eden müdâhaleyi ve Müslümanlar üzerindeki küfür sultasını (otoritesini) reddeden Ümmeti temsil ettiğini iddia ettiği halde, bu Meclis hangi delile, gerekçeye binaen bu izni vermiştir? Kaldı ki Allah [Subhânehu ve Te’alâ] şöyle buyurmuştur:

Muhakkak ki Allah, mü’minler aleyhine kâfirler için asla bir yol (otorite) vermeyecektir. [en-Nîsa 141]

Kuvvetlerimizi gözlemlemeleri ve ülkenin bazı kesimlerinde halkımızın güvenliğini sağlamaları için Afrikalı kâfir kuvvetlere ülke otoritesinden daha üst bir otorite verilmesine yol açan daha güçlü vesileler, gerekçeler nelerdir?

Ümmeti temsil ettiğini ve bunun için durduğunu iddia eden Meclis’in, liderliğini küfrün başı Amerika’nın yaptığı küfür devletlerine ait kuvvetlerin ülke işlerine yönelik böyle bir müdâhalesine karşı çıkması gerekir. Meclis’in, Ümmete ancak zillet ve zayıflık getiren bir şekilde Allah’ın hükümlerini terk etme önerisinde bulunan hükümet tarafından yapılan bu saçmalığı durdurması gerekir. Bu mübârek ibâdetler, fetihler ve zaferler ayında Ümmet ile birlikte olması ve hükümetten kâfirlerin devletlerarası çözümlerine karşı çıkmasını istemesi gerekir. Hükümete, Küffarın önünü kesecek ve onların Ümmetin işlerine müdahâlelerini men edecek, sonra da sorunlarını adâlet ve ihsan ile çözecek olan Râşidî Hilâfeti ilan etmesi, ettirmesi gerekir.

 

İbrâhim Usmân (Ebu Halîl)
H. 13 Ramazan 1425
 HİZB-UT TAHRİR
Sudan Resmi Sözcüsü
M. 27 Ekim 2004

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |