Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Türkiye Vilâyeti Medya Bürosu

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

AKP’nin İhanet Zincirine Yeni Bir Halka Daha Eklendi!

 Yazılmasına 2002 Şubat’ında başlanan ve geçen Haziran ayında Brüksel'deki Avrupa Birliği Zirvesi’nde kabul edilen AB Anayasası, 29 Ekim 2004 tarihinde Osmanlı Hilâfet Devleti'ne karşı en fazla mücâdele eden kâfirlerin başında gelen Papa 10. İnosent'in dev bronz heykeli önünde kurulan masada Roma’da imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül de bu heykelin önünde Avrupa Anayasası’na imza attılar. Bu zelil tutumları ile Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri üç kıtada 1400 yıl boyunca hakimiyet kurmuş ve kâfirleri her defasında zelil ve perişan etmiş olan ecdatlarını bir kez daha utandırdılar.

İngiltere’nin başını çektiği Batılı kâfirler, geçmişte Osmanlı Hilâfeti'ni yıktılar... Bu onlara yetmedi. İslam’ı hayattan ve devletten uzaklaştırdılar... Bu da yetmedi. Kendi akıllarından çıkan kokuşmuş kanunlarını Müslümanlara ihraç ettiler... Bu da yetmedi. Şimdi de güya Müslüman oldukları için iş başına getirilmiş olan yöneticilere, dünyanın gözü ve meşhur Papa 10. İnosent'in heykeli önünde izzetli geçmişlerini hiçe saydırdılar.

O çağdaş Batı zihniyeti, eskiden âciz ve zavallı insanları arenalarda aslanlar önüne atıp parçalanmasını izliyor ve bundan hayvanî bir zevk duyuyordu. Görüyoruz ki bugün aynı Batı bu cürümü Müslümanların başlarındaki hain yöneticiler eliyle yapmaktadır. Zira bu yöneticiler attıkları bu imza ile kendi halklarını Batı'nın kölesi haline getirmeye and içtikleri gibi Müslüman halkı arenada vahşi hayvanlarla başbaşa bırakmış olacaklardır.

Müslümanlara zilletten başka hiçbir şeyi lâyık görmeyen bu hain yöneticilere öğüt almaları için Allah’ın bir ayetini hatırlatmak istiyoruz:

"Dinlerine uymadıkça Yahudiler de, Hıristiyanlar da asla Senden hoşnut olmazlar. De ki; “Hidâyet şüphesiz Allah’ın hidayeti’dir.” Andolsun ki Sana gelen bunca ilimden sonra onların hevâlarına (arzularına) uyacak olursan, Seni Allah’ın azabından koruyacak hiçbir dost ve yardımcı olmaz." (Bakara 120)

Bu yöneticilerin ihanetlerini bir kez daha sizlere gösterdikten sonra; Sizi geçmişte olduğu gibi izzet ve şerefinize kavuşturacak, kâfirleri zelil kılacak ve sizi zaferden zafere koşturacak olan Râşidî Hilâfet'i kurmak için Hizb-ut Tahrir ile çalışmaya davet ediyoruz. İcabet edecek misiniz?

 

 HİZB-UT TAHRİR
 Türkiye Vilâyeti
 Medya Bürosu
H. 16 Ramazan 1425
M. 30 Ekim 2004

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |