Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Irak Medya Bürosu

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Irak işgâlcisi Amerikan otoritesinin emirleri üzerine, işgâlin varlığını ve meşruiyetini pekiştirmek maksadıyla ve yönetimde bulunan ve işgâli destekleyen bazı kesimlerin onayıyla, bugün, 2004 Kasımının ilk günü itibariyle sözde Yönetim Konseyi’nin koltuklarına oturmak üzere adaylık başvuruları ve seçmen kayıtları başlatılmış durumdadır.

Bu Konseyin görevlerinin başında, ülke için kalıcı bir anayasa hazırlamak ve intikâlî (geçiş) hükümeti şekillendirmek gelmektedir. Bunların hepsi de Irak devletinin geçici idâri yasa metinlerinde geçen şekilde gerçekleştirilecektir.

Hizb-ut Tahrir Irak’taki Müslümanlara göstermiştir ki; bu müstakbel Konsey, çıkarılacak bu anayasa ve bundan çıkan geçici hükümet ancak işgâlin devamı, selâmeti ve meşruiyeti için kullanılan bir maşadır.

Lâkin İslam Müslümanların kâfirlere dost ve işbirlikçi olmalarını haram kıldığı gibi Allah’ın Kitâbı ve Rasulü’nün Sünneti’ne binaen İslam Akidesi’nden kaynaklanmayan yasaların çıkarılmasını da haram kılmıştır.

Konulan yasalardan işgâlcilerin açıklamalarına, çürük Yönetim Konseyi’nden mevcut Geçici Hükümete kadar Amerikan işgâli açıkça göstermiştir ki, devlet laik bir devlet olacak ve İslam günlük hayattan sökülüp atılacaktır. Üstelik demokrasi, özgürlük ve İslam’a ve hükümlerine aykırı diğer mefhumlar bahanesiyle de etnik ve mezhepsel bir şekilde Irak’ın bölünmesine dâvet edilecektir.

Dolayısıyla ister adaylık isterse seçmenlik şeklinde olsun bu seçimlere katılmak ve buna dâvet etmek büyük bir cürümdür. Bunu yapanlar Ahiretin azâbına düçar olacakları gibi bu dünyada da zelîl olacaklardır. Şimdi çaba sarf edilmesi gereken tek şey, işgâlciyi derhal kovmak ve ortaya İslam Akidesi’ne dayalı yeni bir anayasa koymaktır. Muhakkak ki Hizb-ut Tahrir; Irak’ta ve diğer tüm İslâmî beldelerde meydana gelen felâketlerin ve fâciaların yalnızca Allah’ın yönetiminin bulunmamasından ve İslam Devleti’nin yıkılmasından kaynaklandığını idrak etmektedir. Tüm bu musibetlerin yegâne çaresinin de ancak tek bir devlette ve tek bir Halîfe liderliğinde Hilâfet’i geri getirmek olduğunu, işgâlcinin öne sürdüğü seçimlerle ise işgâlcilere güç toplamak ve varlığını meşru hale getirmekten başka hiçbir şeyin olmayacağını düşünmektedir.

Sana indirilene ve Senden önce indirilenlere îman ettiklerini iddia edenleri görmedin mi? Tâğut'u inkâr etmekle emrolundukları halde Tâğut'un önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Şeytan da onları derin bir sapıklıkla sapıtmak istiyor. [en-Nîsa 60]

 

 HİZB-UT TAHRİR
 Irak Medya Bürosu
H. 09 Ramazan 1425
M. 01 Kasım 2004

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |