Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Ürdün Medya Bürosu

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Ürdün’deki Sistem Bayram Günü Oruç Tutturuyor!

Fıtr [Ramazan] Bayramı’nın, yarın 13.11.2004 Cumartesi günü olduğu şer’an sâbit olduktan sonra Ürdün’deki Yargıtay hâkimi Bayram günü oruç tutulması gerektiğini îlan etti. Bunun üzerine Yargıtay hakimi nezdinde Ramazan ve Bayram Günü şer’an değil politik olarak sâbit olmuş oldu.

Önceki yıllarda Filistin’in siyasi hilâli ile Ürdün’ün siyâsi hilâli aynıydı. Filistin’deki Müslüman kardeşlerimizden biri hilâli gördüğünde bizim için güvenilir olurdu. Fakat (Filistin’in Ürdün’den) koparılmasından sonra, Filistin’de hilâlin görülmesi bizim için yeterli olmaz hâle geldi. Böylece yöneticilerin âlimleri bölücü iktidarlara teslim oldular. Sırf bu yıl, Haçlılar ve Müslümanların yöneticileri tarafından yürütülen şerir imha savaşının bir parçası olarak Felluce’deki Müslüman kardeşlerinin başına gelenlerden uzaklaştırıp meşgul etmek, gündemi değiştirmek için Bayram günü konusunda iki hatta üç kesime ayrıldılar. Başımızdaki yöneticiler de zelîl ve yüzkarası suskunluklarıyla, hatta önce yahudilere şimdi de Haçlılara Cenin’in ikizi olan efsânevi Felluce’de giriştikleri saldırılarında ülkelerini, hava sahalarını, limanlarını hizmetlerine sunarak ve Müslümanların kardeşlerinin imdadına koşmalarını men ederek verdikleri destek ve koruma ile bu cürümün ortağı oldular!

Bizler orucumuzu, Sykes-Picot’tan artakalan laik sistemlerin değil, tam aksine Rabbimizin emrine icabet ederek tutarız ve bozarız. Bizler Rabbimize ancak, Rasulullah [SallAllahu ‘Aleyhi ve Sellem]’in emrinin gerektirdiği şekilde kulluk ederiz:

[Hilâli] gördüğünüzde orucu tutun ve onu gördüğünüzde iftar edin!

Buna göre yarın, 13 Kasım 2004 Cumartesi günü oruç tutmamız haramdır. Zîra Hicri 1425 yılının Şevvâl ayının birinci günü ve dolayısıyla Mübârek Fıtr (Ramazan) Bayramı’nın birinci günü olduğu açığa çıkmıştır.

 

Mübârek Fıtr Bayramı Gecesi
 HİZB-UT TAHRİR
Ürdün Medya Bürosu
H. 01 Şevval 1425
M. 13 Kasım 2004

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |