Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org

Hizb ut-Tahrir alim ve siyasetçi Muhammed Sabri Abu Imad’ın vefatını duyurur 

“Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir; kimi de (şehitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (sözlerini) değiştirmemişlerdir.” (Ahzab 23)

Hicri 9 Şevval 1425, Miladi 21 Kasım 2004 Pazar gecesi itibarlı, yetenekli, keskin zekalı Hizb-ut Tahrir ofisi eski üyelerinden Muhammed Sabri Abu Imad vefat etmiştir. Hayatını; Allah’a ve Peygamberine çağırmakla ve Raşidi Hilafet Devletinin yeniden kurulması için siyasi aktivitelerle geçirdi.

İnandığı şeye olan samimiyetini terketmesi ve takip ettiği yoldan ayrılması için yapılan baskılara karşı mücadele etti.

Sabır ve sebatla doğruya yapışarak, sadece Allah’ın ödülüne yönelerek hastalıkla mücadele etti. Hastalığının onu hedefinden döndürmesine veya etkisiz hale getirmesine izin vermedi.

Alemlerin Rabbi olan Allah’tan başkasına sapmadan yolunda durmaya devam etti.

Allah, Abu Imad’a merhamet etsin ve Allah onu peygamberlerle, şehitlerle, namuslularla, dürüstlerle aynı makama yükseltsin; gerçekten onlar en iyi arkadaştırlar.

Hakikat şudur ki; biz Allah’a aitiz ve geri O’na döneceğiz.


 


 HİZB-UT TAHRİR
H. 09 Şevval 1425
M. 21 Kasım 2004

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |