Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Bangladeş Resmî Sözcülüğü

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Bağımsız Yolsuzluk Komisyonu, Yöneticilerin Saf İnsanları Aldatmada Ölçü Aldığı Bir Koruma Maskesidir

Hükümetin 21 Kasım 2004 günü gülünç bir açıklama ile kuruluşunu duyurduğu “Bağımsız Yolsuzluk Komisyonu”, Bangladeş halkının saf insanlarını aldatmak için öne sürülmüş bir araçtan başka bir şey değildir ve yöneticiler ile politikacıların saçtığı kangrenleşmiş bozulmanın kaldırılmasında hiçbir etkisi olmayacaktır.

Bu komisyon, yöneticiler tarafından bağışçı efendilerinin baskılarıyla ve efendilerini memnun etmek üzere kurulmuştur. Yöneticilerin, politikacıların ve devlet görevlilerinin sebep olduğu yolsuzluk ve fesadın her gün acısını çeken sıradan insanlara da hiçbir hayrı dokunmayacaktır. Geçmişte de zavallı insanlar bu tür cılız kuruluşların acısını çok çekmişti. Bu tür kuruluşlar yalnızca bozukluğun önüne geçmede başarısız olmakla kalmamakta, aksine gerçekte fesadın daha da artmasına neden olan merkezler olmaktadırlar. Üstelik artık hiç kimsenin yolsuzluk şampiyonları olan bu aldatıcı yöneticilere inanmaması, elbette bu içsel bozukluğu kaldıracak veya bu yönde ciddi ve samimi adımlar atılmasını sağlayacak bir etken olacaktır.

Ülkede yayılan bozukluğun gerçek utancı, fesat üreten hâlihazırdaki yüz karası yönetim sistemidir. Bu beşer-ürünü sistem, yöneticilere diledikleri şekilde yaşamaları ve yönetmeleri için mutlak bir özgürlük sağlamaktadır. Bu fesadı ortadan kaldırmanın tek yolu, bu fâsid sistemi ortadan kaldırmak ve yerine yöneticisinin hayatını ve yönetimini Şeriat ile sınırlandıracağı Hilâfet’in kurulmasıdır.

 

Muhyiddin Ahmed
 HİZB-UT TAHRİR
Bangladeş Resmi Sözcüsü ve Genel Koordinatörü
H. 10 Şevvâl 1425
M. 22 Kasım 2004

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |