Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Ürdün Medya Bürosu

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Amerika, Haçlı müttefikleri ve yahudiler Irak’ta, Afganistan’da ve Filistin’de Müslümanlara karşı vahşi imha savaşlarını sürdürürlerken, Müslümanların ülkelerindeki ordular ve güvenlik birimleri Haçlılar ile birlikte komplocu yönetimlerin tahtlarını korumakta ve bu orduları kardeşlerine yardım etmeye ve onları desteklemeye çağıran İslam Ümmeti’nin evlatlarını tutuklamaktadır.

Ürdün’de yönetim acımasız birimlerine, söz yada eylem bakımından Amerika’yı veya yahudileri küçük düşürmeye çalışıp mescidlerdeki kontrollerini güçlendirenleri engelleyip tutuklamaları tâlimatını verdi. Öyle ki Amerikalı ve yahudi efendilerini rahatsız eden tek bir kelime konuşulmasın! Bunun üzerine bu birimler Hârun ‘Ubeyd, Bilâl Ebu Ğazâle, İyâd Ebu Rızk ve onlardan önce de Mustafa Halîl ve Firas Abdillah ve diğerlerini tutuklamaya girişti. Kaldı ki onlar, Hilâfet Devleti’ni kurarak İslâmî Hayat’ı yeniden başlatmak için çalışmaktan, böylece Cihâd kapılarının açılması ve kışlalarına bağlanmış orduları, Allah’ın kendilerine emrettiği farzı yerine getirmesi için Cihad etmeye çağırmaktan başka bir şey yapmıyorlardı. Tâ ki Küffâr, Müslümanların topraklarından topyekün def edilsin.

Bunun içindir ki Ürdün’deki yönetimin tutuklama operasyonlarıyla bizi engelleyemeyeceğini, kollarımızı kıramayacağını, İslam Ümmeti üzerinde entrikalar çevirenlerin boğazlarına Allah’ın izniyle takılan bir diken olarak duracağımızı, yalnızca kendimiz için değil bilakis tüm İslam Ümmeti için bir gün mutlaka Allah’ın izniyle muzaffer olacağımızı bir kez daha vurguluyor, güvenlik birimlerindeki görevlileri yöneticilerden olan diğer kimselerin dünyaları için kendi Ahiretlerini satmamaya, düşmanlarıyla değil aksine kendi kardeşleriyle birlikte durmaya çağırıyoruz ki hem bu dünyada hem de Ahirette kazananlardan olsunlar. Gerçekten bu, büyük bir kazançtır.

Ey Müslümanların Orduları!

Sizler ve ardınızdaki İslam Ümmeti’nin evlatları, Haçlılara ve yahudilere hadlerini bildirip günlerini gösterebilir, şeytâni tuzaklarını kendilerine unutturacak bir hezîmete uğratabilir ve aşağılayıcı bir kovma ile onları kovabilirsiniz. Sizler Allah’ın izniyle kendi ülkelerinde bile onlara savaş açmaya muktedirsiniz. Nitekim Felluce ve ondan önce Cenîn bunun en ibretli örneğiydi.

Öyleyse içinizde bu ibretlerden dersler çıkaranlar olacak mı?

Eğer Allah size nusret, zafer verirse, artık size üstün gelecek hiç kimse olmaz. Ve O sizi bırakırsa, ondan sonra size kim nusret verir? [Âl-i İmrân 160]

 

 HİZB-UT TAHRİR
Ürdün Medya Bürosu
H. 12 Şevval 1425
M. 24 Kasım 2004

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |