Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Lübnan Medya Bürosu

Amerika’ya Ayak Uydurma! 

Amerika Birleşik Devletleri 11.12.2004’te Fas’ta “Gelecek Forumu” adıyla uluslararası bir foruma çağrıda bulundu. Bu forum, G8 ülkeleri ile Arap ve Müslüman beldeleri üzerindeki 22 devletin katılımıyla düzenlendi. Katılımcılardan biri de Lübnan idi. Oysa Lübnan’ın katılımına gerekçe olan yahudi varlığı İsrail ortalıkta yoktu.

Ne var ki her yıl periyodik olarak düzenlenmesi öngörülen bu Forum, geçen Eylül ayının 24’ünde Newyork’taki Sea Island Toplantısı için atılmış âni bir reflekstir. Yine İsrail’in de hazır bulunduğu, Büyük Ortadoğu Girişimi’nin îlan edildiği ve aynı anda Birleşmiş Milletler’in 242 ve 238 sayılı iki kararına dayalı olarak kapsamlı barış uzlaşısı sağlanması koşuluyla siyâsî, ekonomik ve toplumsal barışa teşvik etmek üzere işadamları ile demokratik kurumlar arasında bir işbirliğinin duyurulduğu o toplantı gibi, bu forum da Brüksel’de geçen hafta birçok Arap ülkelerinden ve yahudi varlığından temsilcilerin katıldığı Atlantik Ortaklığı [NATO Akdeniz Diyaloğu] Girişimi’nin başlatılmasının 10. yıldönümü kutlamaları olayına yönelik tepkisel bir yanıt idi. Bu girişim de Diyalogtan Ortaklığa dönüşümün gerçekleştirilmesi, kurulan işbirliğine dâir çerçevelerin yerleştirilmesi ile terörizm tehditlerine, kitle imhâ silahlarının yayılımına ve raydan çıkan (!) devletlere ilişkin yaklaşımların tartışılması için kurulmuştur.

En bâriz soru şudur: Amerika’nın Lübnan’a müdâhalelerini şiddetle kınadıklarını duyurmak için -ki bu, îmanın en zayıfıdır- milyonlarca insanın sokaklara döküleceği farzedilen bir gösteriye tüm halkıyla katılırsa Lübnan’daki devlet ne kadar alçalacaktır? Sonra Lübnan devleti, hâmisi olan Amerikan kovboyuna icâbet edip Lübnan ile bölgenin kalanı üzerinde BM’nin 1559 sayılı kararından çok daha tehlikeli olan bu foruma kendisini temsil edecek birini göndermiş olan bu Lübnan, bir öncekinde başkanlığını yaptığı halde son Frankofon [Francophone: 52 adet olan Fransızca konuşan ülkeler yada eski Fransız sömürgeleri] Zirvesi’ne katılmayı reddetmemiş miydi? Öyleyse her iki ülke de 1559 sayılı kararın çıkarılmasında işbirliği yapmış, kararın propagandasını yapmış olduğu halde Lübnan neden Amerika tarafından organize edilen bir foruma katılmayı kabul etmiştir?

Şimdi biz, Lübnan’daki ve civar beldelerdeki halkımızı, başımızdaki yöneticilerin düşmanlarımızla giriştikleri komploların hakikatini idrak etmeye ve yeni sömürgeci saldırıları sona erdirecek, ülkesinin tebâsını kerîmlik ve güvenlik ile koruyacak İslâmî Hilâfet’in râyesi, bayrağı altında Müslümanların beldelerini yeniden birleştirmek üzere ihlasla çalışmaya dâvet ediyoruz.

 HİZB-UT TAHRİR
 Lübnan Medya Bürosu
H. 01 Zilka'de 1425
M. 13 Aralık 2004

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |