Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Türkiye Vilâyeti

Hizb-ut Tahrir Türkiye Vilâyeti’nden,

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’na

  

Allah’ın selâmı üzerinize olsun.

Avrupa Birliği ile 15-17 Aralık 2004 tarihleri arasında Brüksel’de yapmış olduğunuz görüşmeler hakkında size öğüt vermek, nasîhat etmek ve yapmış olduğunuz işlerden dolayı sizi muhasebe etmek üzere ekteki yazıyı tarafınıza gönderiyoruz. Allah [Subhânehu ve Te’alâ]’dan bu yazıyı okuyup bundan öğüt almanızı, faydalanmanızı ve gereklerini yerine getirmenizi temenni ediyoruz.

Bu mektubu size gönderme hususunda acele etmeyerek, tarafınızdan takınılacak tavırları gözlemlemek ve görmek için, bir süre beklemeyi uygun bulduk. Tâ ki 17 Aralık akşamı Brüksel’den döndükten sonra kendinizi muhasebe edip yaptığınız işin farkına varmanızı istedik. Ancak gördük ki durumunuzda herhangi bir değişiklik olmadı.

Bu nedenle bu açık mektubu size göndermeyi kararlaştırdık. Bizi buna sevk eden tek etken; Müslümanların işlerine verdiğimiz önem, kötülüğün Müslümanlardan uzaklaştırılması ve hayrın Müslümanlara ulaştırılması hususundaki ciddiyetimizdir. Nitekim biz, Âlemlerin Rabbi’nin emrettiği farzı yerine getirmeye devam ettiğimiz sürece Müslümanlara öğütlerimizi sürdürmeye yemin etmişizdir. İşte bu farz, Müslümanlara izzetlerini kazandıracak, kâfirlere de zilleti tattıracak ve dünyanın her bir yanına hayrı yayacak olan Râşidî Hilâfet Devleti’nin kurulmasıdır.

Allah’ın selâmı üzerinize olsun.

 HİZB-UT TAHRİR
Türkiye Vilâyeti
H. 16 Zilka'de 1425
M. 28 Aralık 2004

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |