Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Türkiye Vilâyeti Medya Bürosu

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Muhterem Cihan Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni’ne

Es-Selamu ‘Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuh,

04.01.2005 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Bilkent Oteli’nde düzenlenen bir toplantı esnasında, Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilâyeti’nden bir heyet Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup sundu. Bu sırada heyet içerisinde bulunan Hizb-ut Tahrir’in seçkin ve cesur üyelerinden Serdar Kaya Başbakanın korumaları tarafından alınarak jandarmaya teslim edildi. Ajansınızın bu konudaki haberinde bazı hatalı hususlar vardır.

1- Haberde Hizb-ut Tahrir’in ismi “Hizbul Tahrir” şeklinde yanlış olarak yazılmıştır. Birçok medya organlarında çıkan haberlerde ve diğer bazı yayınlarda bu şekilde kasten yanlış yazma saplantısı bulunduğunu biliyoruz. Sizin samimiyetinize güvenerek bu yanlışın dikkatsizlik sonucu yapıldığını umuyoruz.

2- Yine haberde, “Eylemci genç, geçtiğimiz pazar günü Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Avrupa Birliği ve Müslümanlar" konulu panelde de olay çıkarmıştı… Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül'ün konuşması esnasında yuhalayarak salonda olay çıkarmışlardı.” Denilmiştir ki bunların gerçekliği yoktur. Sayın İbrahim Karagül bir makâlesinde Hilâfet fikrini oldukça saptırıcı bir ifade tarzıyla dile getirmesi üzerine, Hizb-ut Tahrir’in gençleri, orada bulunan İbrahim Karagül’ü bu hususta eleştirerek salonu terk etmekle yetinmişlerdir. Olay çıkarmadıkları gibi onu yuhalamaları da söz konusu olmamıştır.

3- Kezâ haberde, “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerine bir gencin atılması ile kargaşa yaşandı. Eylemci genç, Başbakan'ın korumaları tarafından olay yerinden sürüklenerek uzaklaştırılıp bir odaya kapatıldı” denilmektedir. Oysa bu hatalıdır. Hizb-ut Tahrir üyesi olan Serdar Kaya’nın Başbakanın üzerine atılması bir yana, bilakis Başbakanlık korumalarının onun üzerine atıldığı, sürüklenerek götürüldüğü, ağzının kapatıldığı, konuşmasının engellendiği ve bir odaya kapatılıp jandarmaya teslim edildiği açıktır.

4- Ayrıca, “Eylemci gencin protestosu sırasında sayıları 3 veya 4 olarak belirtilen ikinci bir grubun otelin park kısmında beklediği, arkadaşlarının gözaltına alınması üzerine de olay yerinden kaçtıkları belirtildi” denilmektedir. Oysa orada Serdar Kaya’nın da içerisinde bulunduğu tek bir heyet vardı. Onun çirkin bir şekilde gözaltına alınmasından sonra heyetin diğer üyeleri sükunetle geri dönmüşlerdir. Haberde denildiği gibi “kaçmaları” söz konusu değildir. Zîra o heyet oraya, ölümü bile göze alarak gitmiştir.

Kısa bir haberde bile bu kadar kusurun bulunması, ciddi olarak bildiğimiz ajansınız için hoş bir görüntü değildir. Yine de hassasiyetinizden ötürü size karşı iyi niyetli olduğumuzu ve mümkün olduğunca bu iyi niyetimizi muhâfaza etmeye çalışacağımızı bilmenizi isteriz. Sizden haberinizi düzeltmenizi ve bundan sonra hakkımızda yayınlayacağınız haberlerde daha fazla özen göstermenizi önemle rica ediyoruz. Herhangi bir yardıma gereksinim duyar, herhangi bir bilgiyi teyit etmek isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

 

 HİZB-UT TAHRİR
 Türkiye Vilâyeti Medya Bürosu
H. 24 Zilka'de 1425
M. 05 Ocak 2005

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |