Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Bangladeş Resmi Sözcülüğü

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Doğalgaz Boru Hattı, Hâkimiyet ve Güvenlik için Tehdittir

Hizb-ut Tahrir / Bangladeş, 14 Ocak Cuma günü Cumâ namazlarından sonra, üç-ülkeli Doğalgaz Boru Hattı Projesi’ni görüşmek üzere Miyanmar’a giden Enerji Bakanı’na karşı Millî Mescid dışında bir protesto yürüyüşü ve gösterisi düzenlemiştir.

Hizb-ut Tahrir / Bangladeş’in üst düzey yetkilileri, Bangladeş üzerinden Miyanmar’dan Hindistan’a uzanan doğalgaz boru hattına geçiş imkânı sağlamayı kabul eden Hükümetin, bir kez daha ülkenin hâkimiyet ve güvenliğini göz ardı ettiğini gösterdiğini belirtmiş ve Hükümetin Hindistan’ın baskısına hiçbir direniş göstermeden boyun büktüren korkak davranışını kınamışlardır.

Hizb-ut Tahrir / Bangladeş’in Genel Koordinatörü ve Resmî Sözcüsü Muhyiddîn Ahmed, Hükümetin Bangladeş halkını bu doğalgaz boru hattı projesinden bolca dolar kazanacakları imajı vererek aldattığını, aksine bu doğalgaz boru hattı projesinin Hindistan’ın bölgedeki hegemonyasını kuvvetlendirdiğini ifade etmiştir. Bangladeş, uluslararası nehirlerden su tedârik etmekten mahrum iken, Hindistan’ın doğalgaz tedârikini güvence altına alacak, böylece askerî ve endüstriyel olanaklarını geliştirecektir. Üstelik Hindistan, doğalgaz boru hattının “güvenliğini” mâzeret ederek bunu gelecekte askerî müdâhalesi için kullanacaktır. Muhyiddîn Ahmed, projenin yalnızca ekonomik boyutu dikkate alındığında bile bunun oldukça feci bir hata olabileceğini ifade etmiş ve halkı Hindu saldırganlığının diğer şekillerine karşı olduğu gibi bu projeye de direnmeye çağırmıştır.

Ayrıca Muhyiddîn Ahmed halkı, 9 Mart günü, Hindistan’ın Bangladeş’e yönelik su saldırısını protesto etmek üzere Hindistan sınırı boyunca Dakka’dan Timaypuh’a kadar yapılacak “Uzun Yürüyüş”e de dâvet etmiştir.

Muhyiddîn Ahmed

Bangladeş Resmi Sözcüsü ve Genel Koordinatörü

 

Muhyiddîn Ahmed
 HİZB-UT TAHRİR
Bangladeş Resmi Sözcüsü ve Genel Koordinatörü
H. 04 Zilhicce 1425
M. 14 Ocak 2005

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |