Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Ürdün Vilâyeti Medya Bürosu

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Ürdün İçişleri Bakanı, 17.01.2005 Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı’nda meslekî örgütlere ilişkin olarak düzenlediği basın toplantısında şöyle dedi: “…Sendikalarda hiçbir siyâsî çalışma emâresi bulunmamalıdır…” Sonra güvenlik güçleri, yahudilerle ilişkilerin normalleştirilmesine karşı çıkılması hakkındaki Meslekî Örgütler Birliği önünde bulunan pankart ve levhaları, başkent valisinin kararını uygulayarak kaldırdı. Bu devlet daha önce de mescidlerdeki imam ve vâizleri siyâsi meselesi konuşmaktan men etmiş, tehdit etmiş ve konuşmalarını sadece ibâdet ve ahlâk konuları ile sınırlandırmıştı. Şimdi soruyoruz: Müslümanların yahudi ve Amerikalı düşmanları ile ilişkiler ve genelin işleri hakkındaki konuşmalar ifşa edilmedi mi? İnsanlardan gizlenen sahne ardındaki komplo gün ışığına çıkarılmadı mı? Tüm bunlar, istediğiniz temel ve standartlara muhalif hale gelip Ürdün’ün temelini oymadı mı? Şayet Ürdün’ün bir temeli varsa?

Genelin işlerine önem vermek, çarpıtma ve saptırmayı güçlendiren etkenleri açıklamak, fesadın boyutlarına dikkat çekmek, tüm ihmâl ve aksaklıkları muhâsebe etmek herkesin hakkıdır. Siyâset, Ey Sayın Bakan, sizin ihmâl ettiğiniz ve şer’an konuşmaya hakkı olan insanların işlerine riâyet etmektir ki, bu hakkı Allah [Subhânehu ve Te’alâ] kullarına ihsan etmiştir. Nitekim Rasulullah [SallAllahu ‘Aleyhi ve Sellem] şöyle buyurmuştur:

Sizden kim bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle…

Çoğunluğun ağızlarını kapatarak susturma politikası, ilk kez bu devlette ortaya çıkmamış, aksine düşmanın plânların gerçekleştirmek üzere Ümmete tepeden bakarak ve küçümseyerek, insanların nefeslerini içlerinde bırakmada tüm kriter ve standartların ötesine giderek gelişmiş ve uzmanlaşmıştır.

Ümmet için aslolan, ister partilere ister örgütlere isterse fertlere ilişkin olsun kalkıştıkları her bir işte yöneticileri muhâsebe etmesidir ki yöneticilerden hiçbir yönetici, Ümmeti ve Dinini küçümsemeye, düşmanlarıyla elele olmaya cesaret edemesin!

 

 HİZB-UT TAHRİR
 Ürdün Vilâyeti Medya Bürosu
H. et-Terviye Günü 1425
M. 18 Ocak 2005

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |