Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Bangladeş Resmi Sözcülüğü

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Hizb-ut Tahrir / Bangladeş,

Bangladeş’e Yönelik Hindu Saldırısına Karşı Siyâsî Faaliyetlerini Duyurur

1. SAARC [Güney Asya Bölgesel İşbirliği Platformu] Toplantısı’nın Hindistan tarafından mesnetsiz bir gerekçeyle iptal edilmesi, herkesin Bangladeş’e yönelik Hindu komplosunun boyutunu kavramasını sağlamıştır. Hindistan’ın bu tavrındaki tek amacı Bangladeş halkını bölgesinde ve devletlerarasında aşağılamaktır. Hindistan’ın bu tutumu, Bangladeş’i devletlerarası arenada “yenik devlet” olarak betimlemeye yönelik iğrenç kampanyasının bir parçasıdır.

2. Son zamanlarda propaganda ve terörizm vurgusu, Hindistan’ın Bangladeş’e yönelik bir politikası haline gelmiştir. Bu da onun son 30 yıldır devam edegelen su ve sınır saldırısına ilâvetendir. Farakka Lâneti, Tipaymuh Lâneti ve nehirlerarası bağlantı projesi… Bunların tamamı Hindu su saldırı eylemlerinin en çok bilinenleridir. Diğer taraftan Hindu sınır kuvvetleri her gün Bangladeş sınırı içerisinde katliam, tecâvüz ve yağma olaylarına karışmaktadır. Son zamanlarda Hindistan, sözde Serbest Ticâret anlaşmaları yoluyla nüfuz ederek Bangladeş’in ekonomisini istilası için meşruiyet plânları yapmaktadır.

3. Bu bağlamda Hindistan’ın, üst düzey muhâlif liderler ile eski Mâliye Bakanı A. M. S. Kibriya’nın öldürülmesi nedeniyle güvenlik endişelerinin artmasıyla SAARC Toplantısı’nı iptal etmesi, Bangladeş’te siyâsî huzursuzluk ve siyâsî ortamda istikrarsızlık çıkarmaya yönelik bir girişimden başka bir şey değildir.

4. Bu kritik zamanda iktidardaki Bangladeş Milliyetçi Partisi ile muhâlif Avâmi Birliği ise ülkenin intiharını yaklaştıran kadîm anlaşmazlıklarıyla meşguldür. Hâlide Ziyâ Hükümeti ülkeyi yönetmede ve halk mitinglerine yönelik bombalı saldırıların ardındaki gerçek fâilleri açığa çıkarmada başarısızlığa uğramıştır. Muhâlefet lideri Şeyh Hasina, ne pahasına olursa olsun, iktidardan ümidini kesmiştir. Her iki taraf da iktidarda kalmak veya iktidara ulaşmak için Hindistan’a ve sömürgecilere karşı uşakvâri davranmaktadır. Onlardan hiçbiri hayâti Hindu saldırısı meselesini umursamamaktadır.

5. Bangladeş halkı, bu devletin utanç verici işlerinden ötürü açıkça hakîr, zelîl ve bıkkın bir haldedir. Bu şartlar altında Hizb-ut Tahrir / Bangladeş, halk nâmına Hindu saldırısını protesto etmek ve halkı Bangladeş’in hâkimiyet ve güvenliğine yönelik Hindu saldırısı karşısında birleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerini duyurur:

a. 11 Şubat Cuma günü, Cuma namazından sonra Millî Mescid dışında protesto toplantısı ve gösterisi

b. 13 Şubat Pazar saat 11’de Millî Mescid’den Hindistan Sefâretine Protesto Yürüyüşü

Tüm siyâsî partileri, uyanık insanları ve tüm halkımızı bu faaliyetlere katılmaya dâvet ediyoruz. Basın toplantısı, 9 Şubat 2005 Çarşamba günü Ulusal Basın Klubü, Konferans Salonu’nda yapılacaktır. Hizb-ut Tahrir / Bangladeş adına basın toplantısı katılımcıları: Muhyiddin Ahmed [Genel Koordinatör ve Sözcü], Prof. Dr. Seyyid Ğulam Mevla [Kıdemli Danışman], Şeyh Tevfikî [Siyâsî Sekreter], Kadı Murşid-ul Hakki [Halkla İlişkiler Sekreteri] ve Muhammed İcâz [Medya Sekreteri]

Muhyiddîn Ahmed

 

 HİZB-UT TAHRİR
 Bangladeş Resmi Sözcüsü ve Genel Koordinatörü
H. 30 Zilhicce 1425
M. 09 Şubat 2005

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |