Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Bangladeş Resmi Sözcülüğü

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Bangladeş Halkı Üzerlerindeki Hindu Egemenliğini Katiyyen Kabul Etmeyecektir!

13 Şubat 2005 Pazar günü Hizb-ut Tahrir / Bangladeş, Hindistan’ın saldırgan politikalarını ve Bangladeş ile halkına karşı giriştiği komployu protesto etmek üzere Hindistan Yüksek Komiserliği’ne doğru bir halk gösterisi düzenledi. Yüzlerce üye ve destekçi ile Millî Mescid önünde yapılan açık toplantıda Hizbin ileri gelen liderleri Hindistan’ı uyararak Bangladeş halkının, üzerlerindeki Hindu egemenliğini katiyyen kabul etmeyeceği gibi maslahatlarını Hindistan’a da teslim etmeyeceğini vurguladılar. Kur’an ve Sünnet’e olan güçlü îmanlarıyla Bangladeş halkının Hilâfet’i en kısa sürede kuracağını ve Bangladeş’in siyâsetine ve ekonomisine yönelik Hindu saldırısına ve yayılmacı plânlarına karşı dâima direneceğini söylediler.

Halka hitap eden Hâfız Mevlâna Me’mun-ur Râşid, yahudiler ile müşrikler arasında bir fark bulunmadığını, her ikisinin de İslâmî Ümmetin azgın düşmanları olduğunu söyledi. Yine Bangladeş’in şu anda ABD-Hindu-Yahudi ekseninden tehlikeli bir komplo ile karşı karşıya olduğunu, sömürgecilerin Irak ve Afganistan’da yaptıkları gibi saldırılarına gerekçe üretmek maksadıyla Bangladeş’i de sözde “başarısız devlet” olarak damgaladığını belirtti. Kadı Murşid-ul Hakki ise halka Hindu saldırı târihini hatırlatarak Hindu düşmanlığına karşı direniş çağrısında bulundu.

Hizb-ut Tahrir / Bangladeş’in Genel koordinatörü ve Resmî sözcüsü Muhyiddîn Ahmed de şöyle dedi: “Hâlide Ziyâ Hükümeti ve muhâlefet lideri Şeyh Hasina’nın her ikisi de komplolarını icrâ etmede Hindistan’a yardım etmektedir.” Bu ajan yöneticiler siyâseti kontrol ettikleri sürece Hindistan saldırısını göstere göstere sürdürecektir. Lâkin Bangladeş halkının arzusu bu ajan yöneticilerden kurtulmaktır ve bu zorbalardan onları ancak Hilâfet kurtaracaktır.

Hizb-ut Tahrir / Bangladeş’in eş koordinatörü Dr. Seyyid ise Hükümetin barikatlarla yolu kesmek ve Yüksek Komiserlik’e yapılan yürüyüşü durdurmak üzere polis kuvvetleri yerleştirme kararını şiddetle kınadı. Ayrıca Dr. Seyyid, Hükümetin tavırlarını protesto etmek ve Hizb-ut Tahrir / Bangladeş’in Hindu saldırganlara direnme ve Bangladeş’in korkak yöneticilerini devirme üzere siyâsî çalışmasını sürdürme kararlılığını tekrarlamak için 16 Şubat Çarşamba günü genel bir gösteri düzenleyeceğini duyurdu.

 

Muhyiddîn Ahmed

 
 HİZB-UT TAHRİR
 Bangladeş Resmi Sözcüsü ve Genel Koordinatörü
H. 04 Muharrem 1426
M. 13 Şubat 2005

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |