Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Pakistan Resmi Sözcülüğü

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Hizb-ut Tahrir, Üyelerinin Yeniden Tutuklanmasını Ravalpindi’de Protesto Etti

Hizb-ut Tahrir, 13 Şubat Pazar günü Ravalpindi, Bohr Pazar’da, 29 Ekim 2004’te şiddet-dışı “Irak’a Kurtuluş Mitingi” esnasında tutuklanan üyelerinin yeniden tutuklanmasını karşı kitlesel bir protesto gösterisi düzenledi. Katılımcılara konuşan Hizb-ut Tahrir üyesi İmran Fevâd, başımızdaki ajan yöneticilerin yalnızca Amerika’nın Irak’taki gaddarlığına sessiz kalarak cürümüne ortak olmakla yetinmediğini, aksine Amerikan barbarlığını ve Müslümanların başındaki ajan yöneticilerin ihânetini deşifre eden herhangi bir sesi de susturmak istediğini söyleyerek Müşerref Hükümeti’nden korkaklıktan mahsulü bu vahşi eylemlerine son vermesini ve Hizb-ut Tahrir üyelerini derhal serbest bırakmasını talep etti. Yine Hükümetten, Hizb-ut Tahrir’in fikrî dâvetine fiziksel saldırı ile karşılık vereceğine daha üst bir fikirle karşı vermesini talep etti. Protestoya Ümmetten büyük bir çoğunluk katıldı. Katılımcılar Hilâfet bayrakları ile beraber üzerinde “Hizb-ut Tahrir üyelerinin tutuklanması Hilâfetin yeniden kurulmasını engelleyemez”, “Irak Müslümanların sesini yükseltmek mi terörizm?” gibi ifadelerin yer aldığı pankartlar taşıdılar. Konuşmacı, Ümmetin sadece Amerika’nın Irak’taki vahşetine sesini çıkarmakla yetinmemesi gerektiğini, bununla birlikte Ümmeti tek bir liderlik etrafında toplayacağı gibi onu tâğutların tuğyânından da koruyacak olan Hilâfet’in yeniden kurulmasına yönelik mücadelesini de artırarak yoğunlaştırması gerektiğini vurguladı.

 

Nâvid Butt

 
 HİZB-UT TAHRİR
 Pakistan Resmî Sözcüsü
H. 05 Muharrem 1426
M. 14 Şubat 2005

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |