Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Pakistan Resmi Sözcülüğü

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Yüksek Mahkeme Multan’da Tutuklanan Üç Hizb-ut Tahrir Üyesinin Kefâletini Kabul Etti

14 Şubat’ta Lahor Yüksek Mahkemesi’nin Multan Şubesi, Hizb-ut Tahrir üyesi, Sâcid Nâim, Muhammed Şiraz ve AbdurRauf terörizm suçlamasıyla aleyhlerine yapılan duruşmalarda kefâlete mahkum edildi. Kefâlete rağmen, bu üç üye hâlen demir parmaklıklar ardındadır. Onları nezâret altında tutan Hükümet, Anti-Terörizm Yasası’nın [ATA] 11-EEE fırkasına dayanarak onları üç aydır hapsetmektedir. Bu üçünün yanı sıra Multan’dan 5, Lahor’dan 7 ve 1 şebâb da Gucranvela’da tutukludur. Hizb-ut Tahrir’in diğer iki üyesi, Dr. İsmâil Şeyh ve Mühendis Asım Uddîn 29 Ekim’den beri Karaçi’de hapistedir. Hükümet’in bu zorbalığı, Hizb-ut Tahrir’in fikrî mücâdelesi karşısında bir kez daha fikren iflâs ettiğini açığa çıkarmıştır. Hükümetin şunu berrak bir şekilde anlamasını isteriz ki, bu hapsetmeler ve tutuklamalar ne hakkın önünü kesebilecektir ne de zorbalık ve baskı ile hakkın sesini susturabilecektir.

 

Nâvid Butt

 
 HİZB-UT TAHRİR
 Pakistan Resmî Sözcüsü
H. 07 Muharrem 1426
M. 16 Şubat 2005

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |