Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Pakistan Resmi Sözcülüğü

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Keşmir Meselesi Otobüs Seferleri veya Kültürel Değişim Programları ile Çözülemez

Hükümet, esâsî Keşmir meselesinde Hindistan ile karşılıklı ticâret, kültürel değişim programları ve otobüs seferlerine odaklanarak yan-adımlar atmaktadır. Keşmir Meselesi ne müzâkereler ne de ticâri otobüs seferleri ile çözülebilecek bir mesele değildir. Bilakis Keşmir ancak ve sadece kuvvetli ve profesyonel bir ordunun yürüteceği Cihâd yoluyla Hindu işgâlinden kurtarılabilir. Müzâkereler en fazla Cammu-Keşmir ayrımını başarabilir ve asla Hindu hâkimiyetinden kökten bir kurtuluşa yol açamaz.

Pakistan ile Hindistan Dışişleri Bakanı Netvar Singh arasında, Hindistan vatandaşları ile Hindu işgâli altındaki Keşmir’de ikâmet edenlerin Âzad Keşmir’in yanı sıra Gilgit ve Baltistan’ı da ziyâret etmelerine izin veren bir maddeyi içeren otobüs seferleri mukâvelesi imzalanmıştır. Şimdi bu, Kuzey Bölgeleri’nin “çatışma bölgesi” olarak ilan edilmesine yönelik Hindu talebini Hükümetin üstü kapalı olarak kabul etmesi ve bu doğrultuda ilk adımı atması demek değil midir? Müslümanların başındaki bu ajan yöneticilerden herhangi birinden, işgâl edilmiş Keşmir’i kurtarmak şöyle dursun, Keşmir ve Kuzey Bölgeleri’ni koruması dahi beklenemez. Şimdi zaman; Müslümanların bu ajan yöneticileri kökünden kaldırıp atmalarının ve Müslümanların ordularını harekete geçirerek sadece Cammu ve Keşmir’i değil 19. yüzyıldan beri işgâl altında olan tüm Hindistan’ı kurtaracak olan Hilâfet’i kurmalarının tam zamanıdır.

 

Nâvid Butt

 
 HİZB-UT TAHRİR
 Pakistan Resmî Sözcüsü
H. 08 Muharrem 1426
M. 17 Şubat 2005

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |