Irak

Basın Açıklaması 

Ulaşım için kullanılan okul servislerine, ibâdet için gelinen Allah’ın evlerinden bir eve, mescide ve tâziye evlerindeki topluluklara yönelik vahşi saldırılarda birçok mâsum insan dün katledilmiştir. Önceki beyannamelerimizde Müslümanların kanının hurumâtı hususunda Rasulullah [SallAllahu ‘Aleyhi ve Sellem]’in şu kavl-i şerîfini alarak uyarılarda bulunmuştuk:

Her bir Müslümanın kanı, malı ve ırzı Müslümana haramdır!

Yine bu eylemleri yapanların; özellikle İslam’dan ve Müslümanlardan şiddetle nefret eden, Müslümanlar arasında birliklerini parçalayacak ve plânlarını gerçekleştirerek yerleşimini pekiştirsin, beldemiz üzerinde laik bir anayasayı, uşak yöneticileri ve Batı Kültürünü kabul ettirsin, servetlerimizi yağmalasın ve “Büyük Ortadoğu Projesi” denilen sömürgeci projesini bir esas olarak benimseterek Müslümanların beldesi Irak’ı harap etsin diye sömürgeci kâfiri bırakıp da birbirleriyle uğraşmalarına yol açacak bir fırkacı fitne ateşi yakmak isteyen şerir kâfir devletler ve tâifeler tarafından yönlendirildiklerini söylemiştik.

Ey Müslümanlar!

Hizb-ut Tahrir / Irak, işgâlciyi unutturup kendi keyfince dolaşıp saldırmasına imkân verecek ve sizi de birbirinize düşürecek bu tehlikeli tuzaktan, fırkacı fitne tuzağından sakındırmaktadır. Irak’ta ve Müslümanların diğer tüm beldelerinde başlarına gelen her şeyin de Allah’ın Şeriati ile yöneten, sizi ve hurumâtınızı savunan, hepinizi birleştiren ve sizi yeniden “insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet” konumuna yükselten bir devletin olmamasından kaynaklandığına dikkatlerinizi çekmekteyiz. Zîra İslâmî beldeler üzerinden sömürgeciliği ve uşaklarını kovacak ancak böyle bir devlettir. Öyleyse bu uğurda çalışın ki kâfir sömürgeciyi tardedip Allah’ın Kitâbı ve Rasulü’nün Sünneti’nden alınmış İslâmî Anayasa ile Müslümanların bey’at verdikleri bir Hâlife tarafından yönetilen İslam Devleti’ni kurabilesiniz. Böylece Halîfe İslâm’ın râyesini yükseltsin, Müslümanların sığınağını muhâfaza etsin, İslam’ın Rahmet ve Hidâyetini âleme taşısın ve yeryüzündeki tüm alçaklara ve bozgunculara günleri gösterip Ümmetimizin vahdet ve kuvvetini korusun. Aynen Rasulullah [SallAllahu ‘Aleyhi ve Sellem]’in şu kavl-i şerîfinde olduğu gibi:

İmâm [Halîfe] kalkandır. Onunla savaşılır ve onun ardında savaşılır.

Allah [Subhânehu ve Te’alâ] şöyle buyurdu:

Ey îman edenler! Allah ve Rasulü sizi, size hayat verecek şeye dâvet ettiğinde icâbet edin! [Enfâl 24]

 

 HİZB-UT TAHRİR
 Irak
H. 11 Muharrem 1426
M. 20 Şubat 2005

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |