Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Bangladeş Resmi Sözcülüğü

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Hükümetin Sözde Militanlığa Karşı Tavırları,

Bush-Blair İkilisinin İslam’a Karşı Dünya Çapındaki Haçlı Saldırısına Eşdeğerdir

Hizb-ut Tahrir / Bangladeş genel koordinatörü ve resmî sözcüsü, düzendiği bir basın toplantısında şöyle dedi: “Son günlerde Hükümet tarafından sözde İslâmî militanlığa karşı ülkenin kuzeyinde takınılan ve İslam aleyhine medya propagandasıyla da desteklenen tavırların, Bush-Blair ikilisinin sömürgeci siyâsî plânlarını gerçekleştirmek üzere kullandıkları İslam’a saldırı taktiklerinden farkı yoktur. Hindistan himâyesindeki Avâmi Birliği bu meseleyi, İslam’a karşı başlattığı Haçlı Savaşı’nda sömürgecilerin liderliğini yapan Amerika’nın baskısı altındaki Halide Ziyâ’nın BNP Hükümetine karşı başarısız hareketini doldurmak için kullanmaktadır. Gerçek şu ki İslam’a saldırının ardında, Bangladeş üzerinde siyâsî ve ekonomik kontrol kurmak hususunda Hindistan ile Amerika arasındaki gerçek çatışmanın yatıştırılması vardır.”

Gâyet iyi bilinmektedir ki İslam masum insanların öldürülmesini veya toplumun ve devletin değiştirilmesi maksadıyla şiddete başvurulmasını kabul etmez. Bu eylemleri yapanlar, ister İslam adına isterse başka şekilde yapsınlar adâlete teslim edilmelidirler. İslâmî siyâset, toplum içerisinde anarşi ve terör ortamı oluşturulmasını asla kabul etmez. Üstelik hakikat şu ki sömürgeci dış politikalarını sürdürmek üzere teröristleri ortaya çıkarıp eğiterek başa bela edenler bizzat Amerika, Hindistan ve İsrail’dir. Kezâ laik efendileriyle aynı yörüngede hareket eden Bangladeş siyâsetindeki demokratik partiler de, ülkeyi anarşi ve kaosa sürükleyen silahlı çeteleri kullanmayı alışkanlık haline getirmişlerdir.

Bangladeş halkını, İslam’a yönelik komplolara ve Bangladeş üzerindeki sömürgeci Hindu ve Amerikan plânlarına karşı uyanık olmaya çağırıyoruz. Muhakkak ki laik partiler ülkenin maslahatlarına riâyet etmede hezimete uğramışlardır. Artık bu ülkenin halkı için laik politika terörünü reddetme ve Hilâfet Devleti’ni kurmak üzere selîm İslâmî siyâsî hareketi kucaklama zamanı gelmiştir.

 

Muhyiddîn Ahmed

 
 HİZB-UT TAHRİR
 Bangladeş Resmi Sözcüsü ve Genel Koordinatörü
H. 22 Muharrem 1426
M. 02 Mart 2005

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |