Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Pakistan Resmi Sözcülüğü

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Yöneticileri Muhâsebe Eden Beyannameleri,

“İğrenç Literatür” Olarak Tanımlayan Hükümet İnsanları Saptıramaz!

Hükümet, Hizb-ut Tahrir’in fikrî ve siyâsî mücâdelesini “terörizm” ve “dinsel nefret içerikli” olarak tanımlayarak insanları saptıramaz. Yöneticiler bir taraftan Anti-Terörizm Yasası’nı fiilen düzeltme plânları yaparlarken diğer taraftan yöneticilerin İslam’a dayalı olarak muhâsebe edilmesini yasal olarak engellemek üzere bir duman bulutu oluşturmaktadırlar. General Müşerref, Hizb-ut Tahrir’in beyannamelerini “iğrenç literatür” olarak tanımladığı halde aynı zamanda açıkça Hizb-ut Tahrir ismini telaffuz etmekten de kaçınmaktadır. Bundan önce aralarında Pencap Başbakanı ve Federal İçişleri Bakanı da olmak üzere diğer bazı hükümet yetkilileri, mescidlerin dışında beyannameler dağıtılmasının durdurulmasına çağıran açıklamalar yapmışlardı. Ümmet, vakıası gereği Hizb-ut Tahrir yayınlarının fikrî ve siyâsî içerikli olduğunu, mevcut kapitalist sisteme alternatif olarak İslâmî sistemi takdim ettiği gibi yöneticilerin ihânetlerini de gözler önüne serdiğini gâyet iyi bilmektedir. Hizb-ut Tahrir son 50 yıldır tüm dünya çapında Müslümanları tek bir bayrak altında birleşmeye, ırk, renk, mezhep ve milliyet gibi tüm sunî ayrımları bir tarafa bırakmaya dâvet etmektedir. Üstelik Hizb-ut Tahrir Müslümanları olduğu kadar Müslüman olmayanları da kapitalist sistemin zulümlerinden ve baskılarından Hilâfet’i kurarak kurtarmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla Hizb-ut Tahrir’in “bölücü” veya beyannamelerinin “iğrenç literatür” olarak tanımlanmasına yönelik tüm mesnetsiz iddialar saçmalıktır.

Gerçek şu ki Amerika Müslüman Ümmetin yeniden birleşebilme olasılığından fena halde ürkmektedir. Bunun içindir ki Müşerref gibi ajanlarını bu birleşmeye engel olmak üzere bıkmadan-usanmadan çalıştırmaktadır. Yöneticiler şunu bilsin: Nasıl ki Mekke’nin müşrikleri Rasulullah [SallAllahu ‘Aleyhi ve Sellem]’in Medîne’de İslâmî Devlet’i kurmasını engelleyemediler, aynı şekilde kendileri de Hilâfet’in yeniden kurulmasını engelleyemeyeceklerdir.

 

Nâvid Butt

 
 HİZB-UT TAHRİR
 Pakistan Resmî Sözcüsü
H. 22 Muharrem 1426
M. 02 Mart 2005

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |