Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Ürdün Vilâyeti Medya Bürosu

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Basın Açıklaması

Hizb-ut Tahrir / Ürdün Vilâyeti’nden bir heyet, Hicrî 25 Muharrem 1426 muvâfık Mîlâdî 06 Mart 2005 Pazar günü Ürdün Temsilciler Meclisi’ne giderek Ürdün Temsilciler Meclisi başkanı ile üyelerine hitâben yazılmış açık bir mektup iletmiştir. Mektupta Ürdün’deki mevcut yönetim ile yahudi varlığı [İsrail] arasında kurulan ilişkinin tehlikesi konusunda uyarılara yer verilerek aşağıdaki hususlara çağrı yapılmıştır:

1. Vâdi ‘Arabe Anlaşması ile buna bağlı her şeyin geçersiz sayıldığını îlan edin.

2. İsrail ile olan tüm diplomatik ilişkilere derhal son verin ve ona, kendisiyle savaşılması ve yok edilmesi gereken Müslümanların topraklarının işgâlcisi bir düşman olarak îtibar edin.

3. Ürdün’deki tüm İsrail yatırımlarını derhal iptal edin.

4. Yahudi, Amerikan ve İngiliz kâfirlerin çıkarlarını gerçekleştirmeye oldukça düşkün olan Hükümete verilmiş güvenoyunu geri çekin.

 

Bu mektup Meclis Başkanlığı’na teslim edilmiştir. Metni ekte bulunmaktadır.

 

 HİZB-UT TAHRİR
Ürdün Vilâyeti Medya Bürosu
H. 25 Muharrem 1426
M. 06 Mart 2005

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |