Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Pakistan Resmi Sözcülüğü

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Müşerref ve Kerimov Hilâfet’in Kuruluşunu Durduramaz!

Pakistan ve Özbekistan diktatörlerinin ortak işbirliğine girişmeleri İslam’ın yayılmasını ve Hilâfet’in kurulmasını engelleyecek değildir. Hindistan’da Vajpayi’nin düşürülmesinden sonra şimdi bölgede kalan tek Amerikan vâlisi Müşerref, Amerikan Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice’ın ayrılmasından önce “savaş lordları”ndan rapor almak üzere Orta Asya’yı bizzat ziyâret etmektedir.

Bugün Hizb-ut Tahrir, tüm Orta Asya’da en büyük siyâsî güç ve Hilâfet’e dâvet eden en güçlü çağrı haline gelmiştir. Amerikan think-tankleri, bu gerçeği son raporlarında onaylamak zorunda kalmışlardır. Brooking Institute’ın “ABD, Hizb-ut Tahrir ve Orta Asya’da Dînî Aşırılık” raporu ve Heritage Foundation’ın “Hizb-ut Tahrir: Orta Asya’daki Birleşik Devletler Çıkarlarına Yönelik Görünen Bir Tehdit” raporu bu bağlamda göze çarpmaktadır. Müşerref ve Kerimov bütünüyle gâyet farkındadır ki Orta Asya’da Pakistan gibi güçlü bir ülkede Hilâfet’in kurulması ve Orta Asya’nın Hilâfet’e tümüyle dâhil olmasının hiç de zor olmayacağı hususunda egemen bir kamuoyu şekillenmiştir. Bu sebepledir ki işte bu her iki ajan da “terörizm ile mücâdele” bahanesiyle koordinasyon içerisinde Hilâfet’in yeniden kurulmasını durdurmak üzere çalışmaktadırlar. Zâten Kerimov binlerce Hizb-ut Tahrir üyesini hapsetmiştir. Son dönemlerde Amerikan Hükümeti tarafından yayınlanan İnsan Hakları 2004 yılı raporuna göre, Özbekistan’da şiddetli işkence sebebiyle çok sayıda Hizb-ut Tahrir üyesinin katledildiği belirtilmiştir. Bağımsız kaynaklar ise en az onlardan iki üyenin suda kaynatılarak öldürüldüğünü söylemişlerdir. Pakistan’da da en büyük siyâsî tutuklu sayısı Hizb-ut Tahrir’e aittir. Bunlar Lahor, Gucranvela, Multan ve Karaçi zindanlarında tutulmaktadır. Amerika’ya ve ajanlarına, hapsetme ve baskı yoluyla Hilâfet’in kurulmasını kesinlikle durduramayacaklarını açık ve yüksek sesle haykırıyoruz!

 

Nâvid Butt

 
 HİZB-UT TAHRİR
 Pakistan Resmî Sözcüsü
H. 27 Muharrem 1426
M. 07 Mart 2005

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |