Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Pakistan Resmi Sözcülüğü

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Müşerref’in “Boğaya Kızıl Paçavra Sallama” Politikası Sürüyor

Müşerref Hükümeti, yeni Amerikan Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice’ın ziyâretinden önce “boğaya kızıl paçavra sallama” politikasını sürdürerek Amerika için elverişli bir ortam oluşturmak için çalışmaktadır. Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Râşid’in, ünlü bilim adamı ‘AbdulKâdir Han’ın İran’a nükleer parçalar sağladığını iddia ettiği son açıklaması bu politikanın yalnızca bir cüzüdür. Müşerref Hükümeti’nin hiç işlenmemiş suçlar için ortaya attığı birinci “itiraflar” cürmü, Amerika’nın baskı uygulaması için mâzeret üretmek içindi. Aynı şekilde yine bu mâzeret sayesinde Müşerref’in, bürokraside, silahlı kuvvetlerde ve kamuoyu üzerinde nüfuzlu güç sahipleri arasında bulunan samimi unsurları aldatmış olması ise onun ne kadar âciz ve güçsüz kaldığını göstermektedir.

Pakistan’a baskı yapsın diye Amerika’ya mâzeretler sunmak üzere, Usâme İbn-u Ladîn ve el-Kâide unsurlarının Pakistan-Afganistan sınırında gizlenmiş olabileceğini ortaya atan bizzat Müşerref’ten başkası değildi! Buna dayanarak Müşerref, Kabileler Arazisi’ne askerî operasyonlar başlatmıştı.

Sırf Pakistan’ sorumsuz bir devlet olarak betimlemek amacıyla Pakistan’ın nükleer program üzerinde “stratejik denetim ve kontrole” sahip olmadığını iddia eden bizzat Müşerref’ten başkası değildi!

Bilim adamlarının soruşturma sona ermeden önce kendi çıkarları için zenginleşebileceğini tüm dünya karşısında CNN’de duyuran bizzat Müşerref’ten başkası değildi!

Ve şimdi yeniden Hükümetin istikâmeti üzere, Condoleezza Rice’ın maksatlarına ulaşmasını kolaylaştırmak üzere Amerikalılar için elverişli bir ortam oluşturan Şeyh Râşid’in açıklaması geldi. Onun önemli maksatların biri, Pakistan’ın nükleer programını sona erdirmek veya dondurmaktır ki Ümmet Amerikan saldırganlığına karşı kat’iyyen ayağa kalkamasın! Bu sebepledir ki medyada, Pakistan’ın Devletlerarası Atomik Enerji Ajansı’na santrifüj sisteminin parçalarını vereceğine dâir haberler görüyoruz. Böylece Pakistan’ın, herhangi bir ülkenin nükleer programı ile dilediği şekilde bağlantı kurması, bu nükleer bekçi köpeğine bağlı olacaktır.

Yazıktır ki elli yıllık bir çabadan sonra Ümmetin ulaştığı nükleer yetenek, bu hâin yöneticilerden dolayı tehlikeye düşmüştür. Bugün bu yöneticiler bizzat Amerika’dan bile daha büyük bir tehdit ve zehir saçmaktadırlar. Artık Ümmetin kendisini bu ajan yöneticilerden kurtararak sadece Ümmetin kaynaklarını birleştirmekle kalmayıp aynı anda koruyacak da olan Hilâfet’i kurmalarının zamanıdır!

 

Nâvid Butt

 
 HİZB-UT TAHRİR
 Pakistan Resmî Sözcüsü
H. 04 Safer-ul Hayr 1426
M. 14 Mart 2005

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |