Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Türkiye Vilâyeti Medya Bürosu

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

AKP Hükümeti Amerika’nın İhtirasları Uğruna Hizbin Gençlerini Tutuklatıyor

28 Mart sabahı İstanbul’da güvenlik birimleri tarafından Hizb-ut Tahrir gençlerine karşı çirkin bir operasyon düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonda 10 kişi tutuklandı.

Türkiye’deki AKP yönetimi ile şuursuzca hareket eden güvenlik birimlerinin, Hizb-ut Tahrir’e yönelik tâkip, tâciz, tehdit, sindirme, tutuklama ve hapsetme şeklinde görülen tavırlarının ardındaki asıl dürtü, şüphesiz ki sömürgeci kâfirlerin özellikle Amerikan kâfirinin kalbini saran Hilâfet korkusudur. Amerika hem Irak’ta düştüğü bataklıkta çırpınmakta, hem Avrupa’nın kendisini sıkıştırmasına karşı koymaya çalışmakta, hem de Hilâfet’in yeniden kurulacağından büyük endişe duymaktadır. Küstahlık ve korku duygularından dolayı gözü dönen Amerika, AKP gibi kendisine uşaklık eden yönetimlerden özellikle Hilâfet’in kurulması için çalışan ve bu hususta Ümmetten büyük bir destek toplayan Hizb-ut Tahrir gençlerini baskı altında tutmasını ve tutuklamasını istemektedir. İşte bunun içindir ki Allah’ın Dinini yeniden hayata hakim kılmak, böylece İslâmî hayatı yeniden başlatmak, İslam’ı ve Müslümanları korumak, İslam Dâvetini tüm dünyaya taşımak üzere Râşidî Hilâfet Devleti’ni kurmak için İslam Ümmeti’nin son başkenti olan İstanbul’da çalışan takvalı mü’minleri çirkin ve saygısız bir şekilde tutuklamışlardır. Oysa onlar Rablerine îman etmiş genç yiğitlerdir ve Allah da onların hidâyetlerini artırmıştır. Ümmet için, Ümmet ile birlikte ve Ümmet içerisinde çalışmakta olan bu hayırlı insanlar sırf bu yüzden bu eziyete maruz kalmışlardır.

Hiç şüphe yok ki korku ve kibir karışımıyla hareket eden Amerika’nın sonu, tarihte kendisine benzer zâlim kavimlerin sonu gibi olacaktır. O zâlim ve küstah kavimler ile yardakçıları nasıl helâk olup gitmişlerse, milenyumun tâğutu Amerika ile AKP gibi yardakçıları da Allah’ın izniyle aynı akıbetle karşılaşacaklardır. Zîra Allah [Subhânehu ve Te’alâ] şöyle buyurmuştur:

Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslıyor ve kötü tuzaklar kuruyorlardı. Oysa kötü tuzak sahibinden başkasına geri dönmez. Onlar öncekilerin kanunundan (onlara uygulanandan) başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamazsın, Allah'ın kanununda asla bir sapma da bulamazsın. [Fâtır 43]

Muhakkak ki Raşidi Hilafet’in -Allah’ın izni ve yardımıyla- tekrar kurulması suretiyle İslami hayatın yeniden başlaması, kâfirler ve suç ortakları için katlanılmaz bir kâbus ve dayanılmaz bir hezimet olacaktır. Çünkü nefret ettikleri İslam hayata hakim olacak, keyfini sürdükleri hanedanlıklar yıkılacak, hayranı oldukları Batı kapitalizmi kara bir sayfa olarak tarihe karışacak ve sömürdükleri servetleri ellerinden çıkacaktır. Kirlettikleri ve kokuttukları dünya, yeniden İslam nuru ile temizlenerek, insanlığı aydınlatacaktır.

Mü'minlere yardım etmek zafer vermek de üzerimize bir hak (borç) olmuştur. [Rum 47]

 

 HİZB-UT TAHRİR
 Türkiye Vilâyeti Medya Bürosu
H. 20 Safer-ul Hayr 1426
M. 30 Mart 2005

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |