Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Irak Medya Bürosu

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Bağdad’ın İşgâlinin İki Yılı

9 Nisan 2003’te Bağdad’a kadar varan Irak işgâlinin üzerinden iki yıl geçti. O zamandan beri Irak’ın tamamı, Amerikan işgâlinin pençesindedir. Bu gaddar işgâlin sonuçları ise yıkım, katliam, tahrip, kaos, dehşet, Ebu Ğarîb ve Buka zindanlarındaki vahşet, yakılan evler, tutuklanan ve katledilen erkekler, kadınlar ve çocuklar, enkaza çevrilen Felluce, Necef, Samarra’, es-Sadr ve diğer kentler!.. Suçları ise direnmeleri ve Amerika kâfirinin işgâlini reddetmeleridir. Amerikan işgâlcisinin kazandığı ise işgâlini sürdürmek üzere kuvvetlerini yerleştirdiği kalıcı üsler kurması, seçim yasasının üzerine kurulu olduğu devletin geçici yönetim anayasasını çıkarması ve ayrıca Irak’taki Müslüman kitlelerin daha önceden reddettikleri laiklik, Batılılık, kapitalizm ve demokratik anayasaya dayalı bir devlet oluşturmanın temellerini atmış olmasıdır. Bu anayasasının yıkıcı sonuçlarından biri de fırkacı ve ulusalcı katılım ile Irak’ı mezhep ve ırk ayrıma göre parçalaması ve anayasanın tek kaynağı olması gereken İslam’ı Müslümanların hayatlarından kaldırıp atmasıdır. Yine Amerikan işgâlcisinin petrol kuyularının ve üretim sonrası boru hatlarının kontrolünü ele geçirmesidir. Nitekim iki yıldır, haddi hesabı olmayan şekilde petrol hortumlamaktadır. Ne kadar petrol yağmalandığını ve petrol gelirlerinin nereye aktığını bilen kimse yoktur.

Ey Irak’taki Müslümanlar!

İki yıldır gerçekleştirdiğiniz üstün Cihâdınız, imrendiren fedâkarlığınız ve ızdıraplara karşı tahammülünüzden ötürü sizi kutluyoruz. Siz ki o Irak’ın halkısınız ve muhakkak ki sizin ecriniz ve sevâbınız, sizi dünya hayatında izzete kavuşturacak olan Allah [Subhânehu ve Te’alâ]’nın katındadır. Anayasa ve kanunların yegâne kaynağı olarak İslam üzerinde gösterdiğiniz kararlılığınızdan ötürü sizi kutluyoruz. Şimdi Amerikan tâğutu ve uşakları ile sizin aranızda yeni bir çatışma başlayacaktır. Buna da anayasa çatışması diyelim. Zîra Amerikan işgâlcisini def etmek ve Dinimizin Şeriatini uygulayıp devletini, Nübüvvet Minhâcı üzere Râşidî Hilâfet Devleti’ni kurarak onu zafere ulaştırmak üzerimize vâciptir. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar!

Allah [Subhânehu ve Te’alâ] şöyle buyurmuştur:

Ey îman edenler! Allah ve Rasulü sizi, size hayat verecek şeye dâvet ettiğinde icâbet edin! [Enfâl 24]

 

 HİZB-UT TAHRİR
 Irak Medya Bürosu
H. 27 Safer 1426
M. 06 Nisan 2005

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |