Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Bangladeş Resmi Sözcülüğü

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

İşçilerimizin Haklarını Güvence Altına Almada Hezîmete Uğrayan
Awami - BNP Politikalarını Reddedin!

Bugün yüzlerce insan Cuma Namazı çıkışında Millî Beyt-ul Mukerram Mescidi önünde, tekstil işçilerinin haklarını yaşamlarını güvence altına almada Hükümetin sefil bir hezîmete uğramasını kınamak üzere toplandılar. Hizb-ut Tahrir / Bangladeş’in ileri gelen liderleri şöyle dediler: “Savar’daki işçilerin trajik ölümünün tüm sorumluluğu Hükümetindir. Önceki hükümetler gibi bu Hükümet de işçilerimizin haklarını güvence altına almada hezîmete uğramıştır. Nitekim işçilerimizin haklarını ve yaşamlarını garanti altına alabilen tek varlık, İslâmî Hilâfet Devleti’dir.”

Gösterinin liderliğini, Hizb-ut Tahrir / Bangladeş’in Resmî Sözcüsü ve Genel Koordinatörü olan Muhyiddîn Ahmed ile aralarında Muhammed İcâz, Kadı Murşid-ul Hakki ve Mevlâna Me’mun-ur Raşîd olmak üzere diğer ileri gelenler yapıyordu.

Muhyiddîn Ahmed şöyle dedi: “Awami Birliği ve BNP, geçici hükümet üzerinde reformlarla uğraşırken, Savar’da ölenler gibi, böylesi trajedilerde ülkede her gün birçok mâsum insan ölmektedir. Bu sözde yöneticiler, bu halkın maslahatlarını gözetmede açıkça başarısız olmuşlardır.”

Muhyiddîn Ahmed; kurtarma çalışmalarının yoğunlaştırılmasını, yaralılara yeterince tedâvi olanakları sağlanmasını ve sevdiklerini kaybeden mağdur ailelere yeterince tazminat ödenmesini talep ederek, işçilerimizin haklarını hakkaniyetle gözetebilecek yegâne sistemin İslamî yönetim olan Hilâfet Devleti olduğunu da herkese hatırlattı.

Yine 19 Nisan Salı günü saat 17:00’de Muktengan’da bir başka gösteri ve yürüyüş yapılacağı da duyuruldu.

Ayrıca Hizb-ut Tahrir / Bangladeş’in ileri gelen liderleri, Savar bölgesini son birkaç gündür ziyâret etmekte ve trajedinin ürpertici boyutlarına kendi gözleriyle şâhit olmaktadırlar. Yine yerel halk ile görüşmekte ve hastanede bulunanları ziyâret etmektedirler.

 

Muhyiddîn Ahmed  
 HİZB-UT TAHRİR
 Bangladeş Resmi Sözcüsü ve Genel Koordinatörü
H. 06 Rabî-ul Evvel1426
M. 15 Nisan 2005

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |