Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Pakistan Resmi Sözcülüğü

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Müşerref’in "Yeni Bir Ruh Getirmek" Açıklaması,
Keşmir’de Bir "U-Dönüşü"nü Bizzat Kabul Etmektir

Müşerref’in, Keşmir meselesinde bir U-dönüşü yapmadığını iddia etmesi kesinlikle yalandır. Gerçek şu ki Hindistan’a “yeni bir ruh” ile geldiğini iddia ettiği Delhi’de bizzat bakış ve tutumundaki U-dönüşünü kabul etmiştir. Bu “yeni ruh”un kerâmeti, bir “sâkin sınır” Kontrol Hattı oluşturulmasını önermesiydi. Sadece bu da değil… Delhi’ye teslimiyetini sunan General, ayrıca “sınırların mevzu bahis yapılmadığı” düzenlemeler üzerinde çalışılmasına açıkça çağrıda bulundu. Bu ziyâretinde Müşerref ilk kez, açık bir politik kaypaklık olarak Keşmir liderliğinin, Tüm Partiler Hürriyet Konferansı [APHC] haricinde bir temsilcisi bulunduğunu iddia etti. Geçmişte Pakistan ilk olarak Keşmir’e çözüm bulunmasına çağrıda bulunurdu ama şimdi ticâret, kültürel değişim ve diğer etkinliklerin öne çıkarılmasına çalışmaktadır. Dolayısıyla Hindu tutumunun, yani Hindistan’ın tüm meselelerde Keşmir’i rehin almaması gerektiği görüşünün propagandasını, şimdi bizzat Müşerref üstlenmektedir. Eğer tüm bunlar bir U-dönüşü değilse, o zaman biz neye U-dönüşü diyebiliriz ki?

Şüphesiz ki U-dönüşü yapmak Müşerref’in elinde değildir. Bilakis o, her “dönüş” için Condoleezza Rice ve Donald Rumsfeld vâsıtasıyla Washington’dan emirler almaktadır. Müşerref gibi hâin yöneticiler yüzündendir ki Pakistan’ın nükleer gücü ve Keşmir politikası tamamen düşmana rehin bırakılmıştır. Ümmet kendisini bu ajan yöneticilerden derhal kurtarmalı ve Hilâfet’i kurarak Müslümanları tek bir liderlik altında birleştirmelidir ki Ümmet Keşmir, Çeçenistan ve Filistin gibi tüm problemlerini kolaylıkla çözebilsin.

 

Nâvid Butt

 
 HİZB-UT TAHRİR
 Pakistan Resmî Sözcüsü
H. 18 Rabî-ul Evvel 1426
M. 27 Nisan 2005

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |