Ana Sayfa YIL 13   SAYI 148   MUHARREM 1423   NİSAN 2002 E-Mail

TARİF

Hilafet Dergisi

Bir şeyi kavramak için önce onu tarif etmek lazımdır. İnsan oradan hareket edip detayları izah eder. Çünkü, tarif bir şeyin temelidir, hakkında hüküm verilmiştir. Tarif onun aslını ve mahiyetini anlatır. Buna dayanarak insan düşünür ve hareket eder. Yanlış tarif yanlış düşünmeye sevk eder, ona göre de insanın ameli ve davranışları hatalı ve çelişkili olur. 

Misal olarak, "laiklik İslamla bağdaşır" diyerek tarif edilirse, Müslüman laikliği kabul edecektir. Oysa laiklik, dini hayattan ayırmayı; İslam ise, Allah’a tam teslim olmayı gerektirir. Başka ifade ile, İslam, dini hayatın temeli olarak belirler. Çünkü, İslam insanın yaratıcısıyla, kendi zatıyla ve diğer insanlarla olan ilişkilerini tanzim etmek için Hz. Muhammed (sav)’e indirilen dindir. Müslüman, bu tarifi öğrenince laikliği reddeder.

Başka misal ise, demokrasi şura olarak veya seçim olarak tarif edilirse Müslüman demokrasiyi kabul eder. Halbuki demokrasi halkın hakimiyetidir. Başka ifade ile, halkın kendi kendini yönetmesidir. Şura; İslam dairesinde mutlak şekilde yani bağlayıcılığı olmaksızın görüş almaktır. Buna binaen Şurada halk ve meclis üyeleri halifeyi bağlamayan çeşitli İslami görüşler beyan ederler. Seçim ise; Allah’ın şeriatını uygulamak için bir halife seçmektir ve yine de halifeye görüş vermek için veya başka deyimle Şura yapmak için ümmetin temsilcilerini seçmektir.

YIL 13  SAYI 148  MUHARREM 1423  NİSAN 2002

Yukarı