Ana Sayfa

Ayın Konusu

İnceleme

Soru-Cevap

Kitap Tanıtım

Hakkımızda

Ana Sayfa
Kitap
Beyan
Yeni Sayı
Arşiv
Haber
Sizden Gelen
Link
Email
İslam Devleti
İslam'a Davet
Hizb-ut Tahrir
Hilafet Nasıl Yıkıldı
İslam Şahsiyeti
İslam'da İctimai Nizam
İslam'da Yönetim Nizamı
İslam'da Ekonomik Sistem
Diğer kitaplar için tıklayınız

IRAKLI MÜSLÜMANLAR SESLENİYOR...

KİM CEVAP VERECEK?

Kardeşleriniz sizlere sesleniyor...

  • Savaşın ayak sesleri gün geçtikçe daha çok yaklaşıyor. Tartışma götürmez bir gerçek ki bu savaş bölgenin zenginliklerini - özellikle de petrol kaynaklarını - sömürmeyi gaye edinen bir sömürü savaşından başka birşey değildir.

  • Bütün Müslümanlar, batılı sömürgeci devletlerin zalim bir diktatörü devirerek yerine kendi itaatkar demokratik diktatörünü getirmek istediğini bilmektedir.

  • Herkesçe gayet açık görünür hale gelmiştir ki; Amerika'yı ve İngiltere'yi motive eden şey onların insani ve ahlaki kaygıları değil, aksine çıkarları olmuştur. Çünkü her ikisi de kapitalist devlettir ve ölümle yıkım onların maddi çıkarları için ödenen küçük meblağlardır.

  • Müslümanlar ayağa kalkıp ümmetin ayrılmaz bir parçası olan kardeşlerine yardımcı olmada daha aktif hale gelmelidirler. Bu ümmet bir bütündür, iman ettiği şey birdir, toprağı tektir ve Kafirin şeytani tasarımlarına karşi da yek vücudtur. Her zaman ki gibi şu anda da hareketlerimiz sadece ve sadece İslam'a uygun olmalıdır.

  • Ey müslümanlar! Kendi çürümüş çözümlerini topraklarımızda yerleştirebilmelerine vesile olan Batılı yönetimlerdeki lobi faaliyetlerinde bulunmamız haramdır. Birleşmiş Milletlerin topraklarımıza müdahalesini istemekte haramdır. İngiltere, sömürü motifleri ile biçimlenmiş sömürgeci bir devlettir. Ondan bize yol göstermesini, yardımcı olmasını ve çözümlerini sunmasını istemek Tağut'a yalvarıp yakarmak demektir ki bu da Müslümanların ahirette aşağılanmalarına, dünyada ise daha çok hüsrana uğramalarına sebeb olacaktır.

"Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Tağut'a inanmamaları kendilerine emrolunduğu halde, Tağut'un önünde muhakemeleşmek istiyorlar." [Nisa: 60]

  • Doğru çalışma, bütün güç ve çabamızla, İslam dünyasındaki bütün yönetimlerin kaldırılmasına ve Hilafet devleti adındaki tek bir devletin çatısı altında acilen toplanmaya çağrıda bulunmaktır. Kendi havaüslerini, deniz limanlarını ve karaüslerini Amerika ve İngiltere'nin kullanımına açan bu bozuk yönetimlerdir. Müslümanların yöneticilerinin istekli boyun eğmeleri olmadan Amerika ve İngiltere asla saldıramazlar.

  • Ey müslümanlar! Doğru çalışma bizim sizleri kendisine çağırdığımız çalışmadır. Sizin bir ümmet olarak akibetiniz bütün Müslümanların akibeti ile içiçedir. Ümmet olarak bağlılık ve sadakatiniz yine aynı ümmetedir, İngiliz devletine değil. O halde Küfür yönetimine ortak olma, İşçi (Labour) partisine katılma ve Müslüman kardeşlerinizin katilleri ile iştirak etmeye çağırıldığınız yemek davetlerine katılma çağrılarına karşı direnin!

  • Bu ümmeti birleştirmek için samimice çalışanlarla ve onu Batılı Kapitalist devletlerin hakimiyetine meydan okuyacak mevkiye getirecek olanlarla birlikte çalışınız.

"Hatırlayın ki, bir zaman siz yeryüzünde aciz tanınan az (bir toplum) idiniz; insanların sizi kapıp götürmesiden korkuyordunuz da şükredersiniz diye Allah size yer yurt verdi; yardımıyla sizi destekledi ve size temizinden rızıklar verdi." [Enfal: 26]

Hizb-ut Tahrir
Britanya

15/02/2003

 

Yukarı