Ayın Konusu

İnceleme

Soru-Cevap

Kitap Tanıtım

Hakkımızda

Ana Sayfa
Kitap
Beyan
Yeni Sayı
Arşiv
Haber
Sizden Gelen
Link
Email
İslam Devleti
İslam'a Davet
Hizb-ut Tahrir
Hilafet Nasıl Yıkıldı
İslam Şahsiyeti
İslam'da İctimai Nizam
İslam'da Yönetim Nizamı
İslam'da Ekonomik Sistem
Diğer kitaplar için tıklayınız

HİZB-UT TAHRİR KÜLTÜRÜNDEN: FİKİRLERDEN BİR DİZİ

HİZB-UT TAHRİR'İN KURULUŞU

Önceki

Sonraki

Bu fikirleri müslümanlara taşıyan Hizb-ut Tahrir siyasî bir partidir. İdeolojisi İslâm'dır. Siyaset ise işidir. İslâm ideolojisidir. O, ümmetin İslâm'ı kendisi için dava edinmesini sağlamak, İslâm'ı ve bütün hükümlerini uygulama ve tatbik konumuna getirmesi için Hilâfet'in tekrar kurulmasına yönlendirmek için ümmet arasında ve ümmetle beraber çalışmaktadır.

Hizb-ut Tahrir'in kuruluşu, Allahu Teâla'nın şu sözüne icabeten olmuştur:

"İçinizden hayra davet eden, marufu emr edip münkerden nehyeden bir ümmet (kitle-parti) olsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir." (Âl-i İmran: 104)

Hizb-ut Tahrir; içine düşmüş olduğu şiddetli çöküntüden ümmeti kalkındırmak, küfür fikirleri, nizamları ve hükümlerinden, kafir devletlerin hegemonyası ve tasallutlarından kurtarmak ve Allah'ın indirdiği ile yönetimin tekrar gelmesi için Raşidî Hilâfet Devleti'ni kurmak için çalışmak gayesi ile kurulmuştur.

Hizb-ut Tahrir Kültüründen [www.hizb-ut-tahrir.org]

 

Yukarı