a-) Ücretle Çalışan


Kiralama sözleşmesinin, işin menfaati üzerine ve şahıstan elde edilen menfaat üzerine yapılan ücretli ile alakalıdır. Ücretli, ücretle çalışan demektir.

Şeriat, hizmetçi v.b. gibi kendisinden elde edilen menfaat için ya da boyacı, mühendis v.b. gibi işinden elde edilen menfaat için bir insanı kiralamayı/ücretle çalıştırmayı caiz kılmıştır. Kiralama sözleşmesinin tamamlanması için  sözleşme yapan her iki tarafın da akleden ve ayırt eden olmaları şart koşulur. Mecnun ve ayırt eden olmayan çocuk ile kiralama sözleşmesi yapılmaz.

Kiralama sözleşmesi yapılırsa, o sözleşmenin sıhati için sözleşme yapan iki tarafın rızasının ve hakkında sözleşme yapılanın –ki o menfaattir- tartışmayı engelleyen bir şekilde belli olması şart koşulur. Ücretli bakımından menfaatle ilgili bu bilgi; bazen sürenin açıklanması ile olur, bazen menfaatin sınırlandırılması ile olur, bazen istenilen işin detaylı bir şekilde vasıflandırılması ile veya ücretlinin yapacağı şeyin belirlenmesi ile veya işinin keyfiyetinin belirlenmesi ile olur. Buna binaen zorlanan/baskı altında tutulan kişinin kiralanması, belirsiz menfaatin kiralanması sahih olmaz.