<< önceki konu

bismi.jpg (2678 bytes)

  sonraki konu >>

AMERİKA’NIN İSLÂM'I YOK ETME SALDIRISI

KONU

EY MÜSLÜMANLAR

Önünüzde bulunun bu iğrenç ve korkunç hedef karşısında uyanık olmanız, kâfirlerin ve tabilerinin sizin aleyhinizde ne tür tuzaklar hazırladıklarını idrak etmeniz kaçınılmazdır.

Bugün sizler akidenizi ve dininizi savunmak ümmetinizin varlığını korumak çağrısı ile karşı karşıyasınız. Zira ümmetler inandıkları ideolojileri ile var olurlar, ideolojileri yok olunca onlar da yok olurlar.

Hak ile batılın, ölüm ile hayatın arasını ayırmanın vakti geldi artık. Amerika ve Kâfir batı, yöneticileriniz, yöneticilerinizin etrafındaki siyasiler, düşünürler, iş adamları, basın ve bunların dışında Kapitalizm ile sırtlanlaşan, Kapitalist hayat tarzına hayran olanlar, demokrasiye, insan haklarına, çoğulculuğa ve pazar ekonomisine çağrıda bulunanların tamamı batıl çukuru olan bir çukurda, İslâm davasını taşıyanlardan ihlaslı ve şuurlu olanlar ve İslâm Ümmetinin evlatlarından dinleri üzere onlarla birlikte çaba gösteren herkes ise hak vadisinde bulunmaktadırlar.

Bu olay sizin geleceğinizi belirleyecek olan, hak ile batılı ayırdedici bir savaş, mücadele yeridir. Zira ancak bundan sonra gerçek hayat, dünya ve ahiret izzeti, onuru vardır. Ya da Allah göstermesin her iki dünyada da rezil ve rüsvay olmak vardır. Allah'a ve Rasülüne, Muhammed (s.a.s)'e indirdiği dine inanan her müslümandan bugün hak vadisinde durması, bulunması istenmektedir. Bu konuda bir başka alternatifi de yoktur. Çünkü böylesi hayati bir meselede müslümanın tarafsız kalması mümkün değildir.

Şüphesiz ki sizler; kendilerini koruyup gözetecek, vahşi hayvanların saldırısından koruyacak çobansız gibi korumasız kaldığınız sürece yok olma tehlikesi ile karşı karşıyasınız. İslâm; sizi gözetecek, saldırılara karşı koruyacak bir gözetici belirlemiş ve o gözeticinin de kendisine Allah'ın kitabı ve Rasülünün Sünneti üzere çalışması şartı ile biat edeceğiniz Halife olduğunu açıklamıştır.

Halifesiz günleriniz fazlasıyla uzadı. Bu durum devam ettiği sürece günahların en büyüğü içerisindesiniz. Çünkü Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurmaktadır:

"Kim boynunda biat olmadan ölürse cahiliye ölümü ile ölmüştür."

Halife; sizin iki yakanızı bir araya getirecek, kötüye giden işlerinizi düzeltecek, karşılaştığınız bela ve musibetleri ortadan kaldıracak, Allahu Teâla'nın hakkınızda murat ettiği özellik olan; insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet özelliğinize yani gerçek kimliğinize sizi döndürecek tek kişidir.

Allah'a yemin olsun ki, halis niyetle ve kararlılıkla azmettiğiniz zaman içerisinde bulunduğunuz günahtan kurtulabilecek güce sahipsiniz.

Kâfirler ve dalalete davet edenler bu gerçeği idrak etmektedirler. Bunun için yöneticileriniz aranızda korku, şiddet ve terör havası estirmekte ki böylece açıkça hakkı söylemeye kimse cesaret edemesin, kâfirlere ve küfre itaatkar olsunlar.

Oysa buna karşılık Allahu Teâla size onlardan korkmamanızı yalnızca Allah'tan korkmanızı emretmektedir.

"İnanıyorsanız eğer onlardan korkmayın benden korkun." Aynı zamanda Allahu Teâla böyle yaparsanız size yardım edeceğini de vaadetmektedir.

"Eğer siz Allah'a (dinine) yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabitleştirir."

Allah asla sözünden dönmez. Öyleyse geriye; Allah'ın emrine sımsıkı sarılmaktan, onun dinine yardım etmekten, kâfir Kapitalizmi ve ona çağrıda bulunan düşüncelerden olan Demokrasiyi, çoğulculuğu, insan haklarını ve pazar ekonomisi politikalarını söküp atmaktan ve bunlara insanları teşvik edenlerle acımasızca mücadele etmekten başka yapacak bir şey kalmamaktadır.

İSLÂM ümmetini küfre parçalanmışlığa, ezaya ve cefaya ve şerre karşı bir kalkan gibi koruyacak olan Hilâfeti ikame etmek için şuurlu, muhlis olanlarla birlikte çalışmadıkça Allah'ın yardımı, zaferi tamamlanmayacaktır.

Allah'ın yardımını, zaferini kazanmak ümidi ile sizlere sesleniyoruz ey müslümanlar.

"Ey iman edenler Allah ve Rasülü sizi, size hayat verene çağırdıkları zaman hemen icabet ediniz."

H. 6 ZİLKADE 1416

M. 25 MART 1996

HİZB-ÜT TAHRİR

<< önceki konu

kitabı yükle 69KB

  sonraki konu >>