<< önceki konu

bismi.jpg (2678 bytes)

     sonraki konu >>

AMERİKA’NIN İSLÂM'I YOK ETME SALDIRISI

KONU

ÇOĞULCULUK

Çoğulculuk Kapitalistlerin topluma bakışlarının ürünüdür. Zira Kapitalistlere göre toplum fertlerden meydana gelmektedir. Bu fertlerin ise, farklı inançları, görüşleri, çıkarları, çeşitli çevreleri ve ihtiyaçları vardır. Bu nedenle Kapitalistlere göre, toplumda birbirinden farklı grupların varlığı kaçınılmazdır. Her grubun hareket, örgüt veya parti ile temsil edilen özel hedefleri vardır. Dolayısıyla bunların kabul edilmesi ve siyasete katılmalarına izin verilmesi gerekir.

Onlara göre çoğulculuk, tek bir grubun veya partinin düşüncesine ters düşmektedir. Ancak bu çoğulculuk, Kapitalist sistem çerçevesindeki bir çoğulculuktur. Kapitalist ideolojiye inanmayan veya kurulu Kapitalist sistemi yok etmeye çalışan grupların Kapitalist toplumlarda yeri yoktur. Bu mantık yani partilerin çok olması mantığı, tek bir akide içerisinde ve tek bir sistem çerçevesinde geçerlidir. İslâm'da da çok sayıda partilerin bulunması sözkonusudur. Ancak bu, Kapitalistlerin çağırıp durdukları çoğunluktan farklıdır.

İSLÂM; İslâm akidesine göre kurulu oldukları, sistem ile ters düşmek için çalışmadıkları, görüşleri İslâm’ı olduğu yani İslâm akidesinden kaynaklanmış veya İslâm akidesine dayalı olduğu sürece partilerin ve hareketlerin çokluğuna izin verir. Ancak bu ifade, gelişigüzel çoğulculuğun veya genel olarak Amerika veya Batının çağırdıkları şekilde Kapitalizme göre çoğulculuğun kabulü anlamına gelmez.

Kapitalizme dayalı çoğulculuk dini hayattan ayırmayı esas alan kapitalist akideden kaynaklanmaktadır. Kapitalizmdeki çoğulculuğa göre, dinin hayattan ayrılması (Laiklik) inancı gibi küfür akidesine çağrıda bulunan veya milliyetçilik ve vatancılık gibi İslâm'ın haram kıldığı bir esasa göre kurulu hareket veya partilerin kurulmasına izin vermektedir. Aynı şekilde Kapitalizm, cinsel sapıklık, (homoseksüellik), zina, kumar, içki, kürtaj gibi Allah'ın haram kıldığı şeylere çağıran hareketlerin kurulmasına da izin vermektedir.

Bu nedenle Amerika'nın çağrıda bulunduğu çoğulculuğu müslümanların kabul etmesi caiz değildir. Çünkü bu çağrıyı kabul etmek; Allah'a ve Rasülüne inanan bir kimsenin kabul etmeyeceği işlerden olan küfre daveti, Allah'ın haramlarını mübah görmeyi kabul etmek demektir. Çünkü müslüman, bu türden davranışlardan dolayı Allahu Teâla'nın onu cezalandıracağını yakinen bilmektedir.

<< önceki konu

kitabı yükle 69KB

sonraki konu >>