<< önceki konu

bismi.jpg (2678 bytes)

   sonraki konu >>

AMERİKA’NIN İSLÂM'I YOK ETME SALDIRISI

KONU

MÜLK EDİNME ÖZGÜRLÜĞÜ

Kapitalistler mülk edinme özgürlüğü ile başkalarının haklarına müdahale etmemesi şartıyla insanın; dilediği şeyleri mülk edinmesini ve sahip olduğu şeyleri dilediği şekilde harcayabilmesini kastetmektedirler. Bu ifadeye göre insanın, Allah'ın haram veya helal kıldığı her şeyi mülk edinmesi ve Allah'ın emir ve yasaklarına bağlı kalarak veya kalmayarak mülk edindiği şeyleri dilediği gibi kullanması demektir.

Mülk edinme özgürlüğüne göre fert; kamu mülkiyetinden sayılan petrol kuyularını, madenleri, deniz kıyılarını, nehirlerini, toplumun muhtaç olduğu suları vb. şeyleri mülk edinebilir. Mülkiyet özgürlüğü insana; Allah'ın helal kıldığı ev, bağ-bahçe, dükkân, fabrika gibi şeyleri mülk edinme hakkı tanıdığı gibi, Allah'ın haram kıldığı meyhane, banka, domuz çiftliği, genelev, kumarhane vb mülk edinilmesi caiz olmayan şeyleri mülk edinme hakkını da tanımaktadır.

Yine mülkiyet özgürlüğüne göre kişi malını; miras, bağış, ticaret, av, tarım, sanayi gibi helal yollarla çoğaltabileceği gibi, kumar, içki ve uyuşturucu ticareti vb haram olan her yolla da çoğaltabilir.

Bu açıklamalara göre mülk edinme özgürlüğü İslâm'la tamamen çelişmektedir ve müslümanın da onu kabul etmesi haramdır.

Kapitalist toplumların bu özgürlüğü her yönüyle benimsemelerinin sonucunda, sayılamayacak kadar çok sayıda belalar bu toplumları kuşatmıştır. Bu toplumlarda rezillikler, mafya cinayetleri, bencillik, cemaatlaşma bilincinin tamamen yok olması, feragat yerine egoizmin egemen olması, uyuşturucu vb insanlara faydalı veya zararlı her şeye sahip olmanın teşvik edilmesi sonucunda korkunç hastalıkların bu toplumları kuşattığı görülmektedir.

Yine bu mülk edinme özgürlüğü sonucunda devasa servetler kendilerini kapitalistler olarak isimlendiren birtakım insanların ellerinde toplandı. Bu insanlar ellerinde bulunan güçlü sermaye-servet avantajı ile iç ve dış siyasette devletler ve toplumlar üzerinde egemenlik kurmuşlardır. Bir şeyde bulunan en belirgin özellik olmasından dolayı da Kapitalist sistem ismini onlardan almıştır. Bu kapitalistlerin bir kısmını oluşturan silah fabrikalarına sahip savaş tacirleri, devletlerini veya ellerinde deve dahi bulunmayan halklarda savaş çıkarabilme nüfuzu olan devletleri sıkıştırmaktadırlar. Bu kapitalistler, silah satışlarının sonuçlarından olan savaşan halkların çektikleri sıkıntılara ve çilelere veya akıtılan kanlara aldırmaksızın silah ticaretinden kendilerinin elde edecekleri kârlarla ilgilenmektedirler.

<< önceki konu

kitabı yükle 69KB

sonraki konu >>