İÇİNDEKİLER


I- EKONOMİK SİSTEMLERE GENEL BAKIŞ

Giriş

Sömürgeci Uygulama Tarzında Değişiklik.

Kapitalist Sistemin Devamlılığı.

Kapitalist Sistemin Bozukluğu.

Devlet Sosyalizmi Düşüncesinin Bozukluğu.

Gerçek sosyalizm Düşüncesinin Bozukluğu.

Sosyal Adalet Düşüncesinin Yanlışlığı.

İdeal Ekonomi Politikası.

II-EKONOMİ POLİTİKASI

A- Ekonominin Kaynakları.

1- TARIM.

Toprak Mülkiyetinde Eşitlik Düşüncesinin Yanlışlığı.

Toprak Ağalığı (Feodal) Sistemin Çözüm Yolu.

Arazi İle İlgili Hükümler.

2- SANAYİ.

Fabrikalar Ne Zaman Kamu Mülkiyetinden Sayılır.

3- TİCARET.

Yabancı Paralarla (Dövizle) Alım-Satım.

Döviz Kuru.

4- İNSAN EMEĞİ VEYA ÜCRET.

Ücret Tespitinde Esas Alınması Gereken Kriterler.

Ücretlilere Yıllık Ücret Artışı Yoktur.

İslâm'da İşçi Problemleri Yoktur.

 

B- Temel İhtiyaçların Garantilenmesi.

Kapitalizmdeki Sosyal Sigortalar.

Sosyalizmin Temel İhtiyaçları Garantilemesi.

İslâm'ın Temel İhtiyaçları Garantilemesi.

 

C- Serveti Artırmak veya Ekonomik Gelişme.

Tarım Politikası.

Sanayileşme Politikası.

Projelerin Finansmanı.

Dış Borçlanmaların Tehlikesi.

Vadeli İthalat İmkanlarını Kullanma.

Borçlar Hakkında Şer'i Hüküm.

Üretim Projelerine Finansman Bulma Metodu.

Kalkınma Bütçesi Saçmalığı.

Dış Pazarlar Bulmak.


 | 

Bu kitabı yükle

 |