"İnanç hususu, en ağır bir şeydir. İnsan, amelden veya ahkâmdan vazgeçebilir, fakat inançtan kolay kolay vazgeçmez. Kureyş'in inancı bir kaç ilâha inanmaktı. Buna birden saldırmak en ağır bir şeydi. Rasulullah (s.a.v.) tedriciliğe gitseydi şöyle derdi : "Bir kaç ilâh bir ilâh eder." Aynen Hıristiyanların, Bizansların kralı olan   Kostantiniye'nin Hıristiyanlığa girmesi için tedriciliğe gittikleri gibi. Kral; üç ilâha    (baba, oğul ve anne) inanıyordu. İznik'te binlerce rahibi toplayınca onlara şöyle dedi: "Üç ilâhı kabul edecek misiniz?" "Evet" dediler. "Onlar, yine de bir ilâh eder" dediler. Milâdî 300 sıralarında bu hadise oldu. Onlara dedi ki; "İncilleri bu esasa dayalı yazın." Onlar da kabul ettiler. Kral dine girince, yavaş yavaş değişir diye düşündüler. Bazı samimi rahipler kabul etmeyince, kral ve taviz gösteren rahipler onlara karşı savaş açtılar.

İşte Hz. Muhammed (s.a.v.) böyle yapabilirdi. Çünkü hükümlere davet edince, hüsnü kabul görüyordu. Fakat bir çok ilâh inancını reddedince, kendisine büyük savaş açıldı." 

(Mütercimin notu)