Ayın Konusu İnceleme Soru-Cevap Kitap Tanıtım Hakkımızda
Ana Sayfa
Kitap
Beyan
Yeni Sayı
Arşiv
Haber
Sizden Gelen
Link
Email
İslam Devleti
İslam'a Davet
Hizb-ut Tahrir
Hilafet Nasıl Yıkıldı
İslam Şahsiyeti
İslam'da İctimai Nizam
İslam'da Yönetim Nizamı
İslam'da Ekonomik Sistem
Diğer kitaplar için tıklayınız

Rıza Tevfik'ten Sultan'ım Abdulhamid'e

Neredesin ey şevketli Sultanım Abdulhamid Han?..

Feryadım varır mı bariğahına

Ölüm uykusundan bir lahza uyan 

Şu nankör milletin bak günahına

 

Tarihler ismini andığı zaman,

Sana hak verecek ey koca Sultan

Biz idik utanmadan iftira atan 

Asrın en siyasi Padişahına

Divane sen değil meğer bizmişiz

Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz

Sade deli değil biz edepsizmişiz

Tükürdük atalar kıblegahına

Sonra cinsi bozuk ahlakı fena

Bir sürü türedi girdi meydana

Nereden çıktı bunca veled-i zina

Yuh olsun hem onların ervahına

Bunlar halkı didik didik dittiler

Katliama kadar sürüp gittiler

Saçak öpmeyenler secde ettiler

Tükürün onların pis külâhına

Sen hafiyelere güvendin ancak

Bunlar her tarafa kurdu salıncak

Eli yüzü kanlı bir sürü alçak

Kement attı dehrin mehrul mahine

Milliyet davası fıska büründü

Ridai diyanet yerde süründü

Türkün ruhu zorla asi göründü

Hem peygamberine hem Allah'ına

O itler nedense bana saldırmazdı

Belâlı idi başım kimse almadı

Seyirden başka işte kalmadı

Gurbet ellerin bu seyyahına

Çok kimseye şimdi vatan mezardır

Herkesin beladan nasibi vardır

Selametle eren pek bahtiyardır

Bu yeni yeldanın şen sabahına

Haddi yok açlıkla derde girenin

Sehpayı kazaya boyun verenin

Lanetle anılan cebabirenin

Bu rahmet okuttu en küstahına

Bugün varsa yoksa mim kemal

Şöhretine oldular fuzulî dellal...

Alem-i manadan bakta ibret al !!!

Uğursuz talihin şu kemrahına

Tahriklere yeltenip tacı tahtına

Sınadı bu millet karabahtını

Denedi sillenin mermi-sethini

Rahmeyle sultanım dilsiz ahına

Şair: Ali Rıza Tevfik, İttihat ve Terakki Cemiyeti Lideri...

Sizden Gelen sayfası

 

Yukarı