Ayın Konusu İnceleme Soru-Cevap Kitap Tanıtım Hakkımızda
Ana Sayfa
Kitap
Beyan
Yeni Sayı
Arşiv
Haber
Sizden Gelen
Link
Email
İslam Devleti
İslam'a Davet
Hizb-ut Tahrir
Hilafet Nasıl Yıkıldı
İslam Şahsiyeti
İslam'da İctimai Nizam
İslam'da Yönetim Nizamı
İslam'da Ekonomik Sistem
Diğer kitaplar için tıklayınız

KELİME-İ ŞEHADET'TE ALLAH(cc)'A NE SÖZ VERDİK?...

EŞHEDU: Şahitlik ediyorum, söz veriyorum ve yemin ediyorum ki,

EN LA İLAHE: Allah(cc)'dan başka kanun koyan hiç bir gücü kabul etmeyecek ve Allah(cc)'dan başka kendisine kulluk yapılan her şeyi reddedeceğim. Nefsimin arzu ve isteklerine tabi olmayacak, paraya ve kadına tapmayacak, zefklerimin peşinden sürüklenmeyeceğim. Irkçılık yapmayacak, "izm"lere, ideolojiler, sentezler ve düzenlere tabi olmayacağım. İslam'dan başka tüm dünya görüş ve doktrinlerini reddedeceğim. Kendisini ilahlaştıran ve kendisini insanlara önder diye takdim eden pis putları"önder"olarak kabul etmeyeceğim. Heykele ve puta tapmayacak, putlaştırılan varlıklara itibar etmeyecek, ilahlaştırılmaya çalışılan hiç bir ilahı"ilah"olarak kabul etmeyeceğim.

Allah(cc)'ın doslarını dost, düşmanlarını düşman bilecek Allah(cc)'ın razı olmadığı hiç bir kişi, kuruluş, toplum ve toplulukla yardımlaşmayacağım. İslam adına ortaya çıkan ve İslam'ı saptıran, Şeriatı inkar eden düzenin düzenbaz hocalarına, müftülerine, diyanet başkanlarına, namaz kıldırma memurlarına inanmayacağım. Makam, mevki, şan ve şöhret peşinde koşmayacak ve beni Allah(cc)'ın hükümlerine başkaldırtan başta şeytan olmak üzere, hiç bir varlığa aldanmayacağım. Piyasadaki fuzuli şeyhlere aldanmayacağım. Kendisine bir şey sorulduğu zaman susan, konuşmayan;konuştuğunda da, İslam'ı saptıran sahtekar şeyhlere inanmayacağım. Allah(cc)'dan başkasından yardım istemeyecek, kabirlerdeki ölülerden medet beklemeyecek; muskaya, muskacıya, falcıya ve gelecekten haber veren hiç kimseye inanmayacağım. Allah(cc)'dan başkasından rızık beklemeyecek ve bana nasib olarak gelecek olanlar konusunda Tağutları Allah(cc)'a ortak koşmayacağım. İslam'a aykırı hiç bir tüzüğü kabul etmeyeceğim. İslam'a aykırı hiç bir kanun tarafından yönetilmeye razı olmayacağım. Hiç bir sporcuyu ve partiyi putlaştırmayacağım.

İLLALLAH: (Ya Rabb!)Ancak senin hükmüne, kanunlarına, yani ilahlığına inanacağım. Senin kanunlarına göre hayatımı düzenleyeceğim. Senin kanunlarına göre yönetecek ve yönetileceğim. Senden başkasına kulluk yapmayacağım. Yaratıcı olarak seni tanıdığım gibi, yönetici olarakta seni tanıyacağım. Yaşamış olduğum sürece senin şeriatının yeryüzünde hakim kılınması için gayret edecek, nefsimi, malımı ve canımı senin yoluna feda edeceğim. Sadece senin şeriatına tabi olacağım. Yaptığım her işte senin rızanı arayacak ve senin razı olduğun kullardan olacağım.

VE EŞHEDU: Ve yine şahitlik ediyorum, söz veriyorum ve yemin ediyorum ki,

ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RASULÜH: Tüm insanlığa örnek, önder ve rahmet olarak gönderdiğin nebin Muhammed (SAV)senin kulun ve elçindir. Hayatım boyunca kendime sadace onu önder ve örnek bilecek, O'dan başkasını önüme katmayacağım. Muhammed(SAV)'in Kuran'ı hayatına aktardığı şekilde ben de hayatıma aktaracak; O'nun küfre karşı verdiği tavizsiz mücadeleyi de kendime prensib edinip tüm davranışlarımı O'nun bize tebliğ ettiği Allah(cc)' ın vahyine göre düzenleyeceğim.

MAHMUD CELÂL ÖZMEN

Sizden Gelen sayfası

 

Yukarı